Phổ biến Luật Đất đai 2013 cho các báo cáo viên của 25 Bộ, ngành | Tin tức | Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Phổ biến Luật Đất đai 2013 cho các báo cáo viên của 25 Bộ, ngành
Ngày đăng: 19/06/2014
Sáng 18/6, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị giới thiệu phổ biến pháp luật đất đai cho báo cáo viên các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì Hội nghị. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai và các báo cáo viên của 25 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng dự.

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin đầy đủ những nội dung đổi mới của Luật Đất đai tới các báo cáo viên của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Qua đó, các báo cáo viên nắm rõ và phổ biến, tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để tổ chức tốt việc triển khai thi hành luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai của người dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển, Luật Đất đai 2013 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào ngày 1/7/2014 tới đây. Luật có nhiều nội dung sửa đổi những bất cập, vướng mắc trong khi triển khai Luật cũ, đồng thời bổ xung một số điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, Luật Đất đai 2013 có một số nội dung đổi mới quan trọng. Đó là, tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đồng thời, quy định cụ thể quyền của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người dân.

Luật đã hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với khu vực nông nghiệp nhằm tạo động lực cho tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thông qua những quy định như nâng thời hạn giao đất nông nghiệp, bổ sung về điều kiện được giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án có sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Luật Đất đai 2013 đổi mới công tác lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở quy định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực khác của địa phương. Đặc biệt, luật đã quy định cụ thể nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện làm căn cứ thu hồi, giao, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng đất nhằm bảo đảm phù hợp khả năng đầu tư và huy động các nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc thực hiện các dự án có sử dụng đất.

Các điều luật nhằm tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo hướng thị trường, xóa bỏ cơ chế bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đai quan các quy định như thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển cơ bản sang hình thức thuê đất; thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất…

Các quy định trong Luật đã hoàn thiện cơ chế nhằm phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội thông qua quy định Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch sử dụng đất; lập quỹ phát triển đất, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng. Đồng thời, quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, có chế tài mạnh để xử lý đối với các trường hợp không sử dụng, chậm tiến độ để khắc phục tình trạng giao, cho thuê tràn lan mà bỏ hoang, không hiệu quả trong thời gian qua.

Sự đổi mới trong Luật Đất đai 2013 nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất thông qua các quy định cụ thể về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; quy định đăng ký đất đai là bắt buộc; tăng cường sự giám sát của các cơ quan dân cử…

Đồng thời, thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và và nước ngoài. Mở rộng quyền cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.

Luật tiếp tục đổi mới công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - người sử dụng đất – nhà đầu tư thông qua các quy định về giá đất bồi thường, điều kiện được bồi thường; tách bạch các khoản bồi thường và hỗ trợ để việc này được công bằng với các đối tượng bị thu hồi đất.

Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Luật Đất đai 2013 quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số qua việc bổ sung các quy định cụ thể trách nhiệm của Nhà nước về đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, cấp đổi GCN, chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất.

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến đã trình bày các nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2013.

Trường Giang (http://www.monre.gov.vn/)

Các tin khác
Kem tri seo