Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Trung tâm Quan trắc KTTV và Vụ Quản lý mạng lưới KTTV Tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày đăng: 22/12/2018
Sáng ngày 21/12/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc KTTV và Vụ Quản lý mạng lưới KTTV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ công tác năm 2019.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông Trần Hồng Thái; Phó Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Văn Tuệ; Đại diện các Vụ chức năng, đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Quan trắc KTTV và Vụ Quản lý mạng lưới KTTV.

    Ông Nguyễn Văn Sự, Phó vụ Trưởng phụ trách Vụ Quản lý mạng lưới đọc báo cáo Tổng kết của Vụ Quản lý mạng lưới trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ông cho biết Vụ Quản lý mạng lưới là đơn vị mới thành lập mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị đã cố gắng ổn định tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, đoàn kết, phối hợp công tác với các đơn vị liên quan. Năm 2018, Vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao: Giúp lãnh đạo Tổng cục trong công tác tham mưu, rà soát, đề xuất việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về mạng lưới KTTV theo đúng chức năng nhiệm vụ.

     Tổng kết năm 2018, ông Đoàn Văn Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV cho biết: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục KTTV, cùng với sự đoàn kết trong nội bộ Lãnh đạo đơn vị và tập thể cán bộ, viên chức, năm 2018 Trung tâm Quan trắc KTTV triển khai đồng bộ và hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế thiếu sót cần bổ sung, khắc phục.

     Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ năm 2019, Trung tâm Quan trắc KTTV sẽ      thực hiện đúng quy định, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; Căn cứ chương trình công tác năm 2019, Trung tâm chủ động, tích cực hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ, các lĩnh vực được giao, đảm báo đúng thời gian, chất lượng; Tập chung triển khai hoạt động cơ quan theo “Đề án vị trí việc làm được Tổng cục phê duyệt và cơ chế tài chính tự chủ”; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ trong năm 2019; Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ; Đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động đo lường kiểm định….

     Sau khi nghe Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đại diện các phòng của Trung tâm Quan trắc KTTV và Vụ Quản lý mạng lưới KTTV cùng các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia tham luận, phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng hoàn thiện báo cáo cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị để triển khai tốt nhất kế hoạch của đơn vị trong năm 2019

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Nguyễn Văn Tuệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuệ bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những kết quả công tác mà Trung tâm Quan trắc KTTV và Vụ Quản lý mạng lưới KTTV đã đạt được trong năm 2018 dù vẫn còn nhiều những hạn chế, thiếu sót như trong báo cáo đã chỉ ra. Trong năm 2019, Phó Tổng cục trưởng đề nghị: Đơn vị cần nâng cao tính chủ động tham mưu và gắn với thực thi văn bản pháp luật; Nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư, quy định kỹ thuật, văn bản dưới luật Luật KTTV; Sự phối hợp với các Đài, các đơn vị cần đẩy mạnh, thống nhất đảm bảo chất lượng cung cấp số liệu.

     Đồng tình với ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuệ, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái ghi nhận những kết quả đơn vị đã thực hiện được trong năm qua. Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục yêu cầu: Trung tâm Quan trắc KTTV cần nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình; Phân định rõ công việc cụ thể của từng đơn vị trong công tác triển khai mạng lưới trạm. Trong năm 2019, đẩy mạnh xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với nhu cầu thực tiễn; Phối hợp với Trung tâm Thông tin và dữ liệu KTTV tập trung dữ liệu phục vụ cho công tác dự báo cũng như công tác phát triển an ninh xã hội..

Đoàn chủ tịch gồm Ông Dương Văn Khánh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV và Ông Nguyễn Văn Sự, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV điều hành Hội nghị

Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV, ông Đoàn Văn Khiêm Sự đọc báo cáo Tổng kết năm 2018 của Trung tâm Quan trắc KTTV

Phó vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, ông Nguyễn Văn Sự đọc báo cáo Tổng kết năm 2018 của Vụ Quản lý mang lưới KTTV

Bài và ảnh: Mỹ Linh

Các tin khác
Kem tri seo