Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Đài Khí tượng cao không Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng: 15/12/2018
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục KTTV, sáng ngày 14/12/2018, Đài Khí tượng cao không (KTCK) long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong; Đại diện các Vụ chức năng, đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Đài KTCK cùng dự tại Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Nguyễn Vinh Thư, Quyền Giám đốc Đài KTCK đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, sự quan tâm phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, Đài KTCK cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đài luôn tích cực, chủ động xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục KTTV, các đơn vị chức năng; quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 đảm bảo tiến độ và chất lượng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao: Đảm bảo tốt công tác chỉ đạo hoạt động mạng lưới KTCK; công tác điều tra cơ bản KTCK năm 2018 theo chức năng nhiệm vụ được giao; Theo dõi chặt chẽ về diễn biến thời tiết, chỉ đạo các trạm ra đa thời tiết chủ động quan trắc và cảnh báo thời tiết nguy hiểm; chủ động trực phân tích thông tin tại Đài và tham gia đầy đủ các đợt trực tại phòng tác nghiệp; Đảm bảo tiến độ các dự án được giao: Dự án JICA, dự án Keylab, nhiệm vụ Dông sét, dự án di chuyển trạm Tân Sơn Hòa; Tham gia các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 theo Quyết định của Tổng cục KTTV. Với kết quả đạt được như trên, nhìn chung Đài KTCK đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Quyền Giám đốc Đài KTCK, Ông Nguyễn Vinh Thư đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phó Giám đốc Đài KTCK, ông Phùng Kiến Quốc đọc báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng thi đua năm 2019

Công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong toàn Đài nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên mọi lĩnh vực công tác: Lãnh đạo Đài đã quan tâm sâu sát đến công tác thi đua khen thưởng. Các chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu chính trị của ngành; Hội Thi đua - Khen thưởng của Đài đã làm tốt vai trò tham mưu trong công tác thi đua khen thưởng; khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích, sâu sát trong việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua; chú trọng bồi dưỡng các cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan cấp trên phát động các phong trào thi đua, sơ kết và bình xét khen thưởng theo đúng hướng dẫn đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.

    Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đại diện các phòng Đài KTCK cùng toàn thể cán bộ đã tham gia tham luận, phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng hoàn thiện báo cáo cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện báo cáo.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả Đài KTCK đạt được trong năm 2018 trong mọi mặt công tác. Có được kết quả ngày hôm nay là sự cố gắng không ngừng của toàn thể 66 cán bộ viên chức, người lao động trong Đài. Trong năm 2018, Đài đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao; Chủ động phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục phục vụ phòng chống thiên tai; Đảm bảo cơ bản tiến độ các dự án; Đã kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo đáp ứng theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại để Đài khắc phục trong năm 2019.

    Phương hướng nhiệm vụ cho năm 2019, Phó Tổng cuc trưởng đề nghị: Thống nhất đoàn kết nội bộ, thực hiện đầy đủ các quy chế, công khai minh bạch thông tin được phép, nâng cao tinh thần phê và tự phê; Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm công việc được giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đảm bảo quan trắc liên tục, nâng cao chất lượng điều tra cơ bản góp phần thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm; Chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, quản lý mạng lưới, kiểm soát số liệu, nhận xét đánh giá chất lượng điều tra cơ bản cho các hạng mục quan trắc trên toàn mạng lưới KTCK; Phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực đảm bảo quan trắc khí tượng cao không; Cung ứng kịp thời vật tư, kỹ thuật chuyên dùng cho toàn bộ mạng lưới trạm radar; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm chuyên môn có liên quan đến cao không; Về tổ chức cán bộ: quy hoạch, rà soát, bồi dưỡng cán bộ; phân vị trí việc làm đúng chức năng, nhiệm vụ thực tế; Công tác kế hoạch tài chính: đảm bảo chi tiêu đúng theo quy định hiện hành của nhà nước; Tập thể lãnh đạo nghiên cứu trong năm 2020 chuyển đổi cơ chế hoạt động.

Quang cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Mỹ Linh

 

Các tin khác
Kem tri seo