Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tin nội bộ
Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thủy văn Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019
Ngày đăng: 07/12/2018
Chiều ngày 7/12/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong tham dự chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quyền Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, ông Nguyễn Nam Thành đọc báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. Trong năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục KTTV, lãnh đạo đơn vị và sự quyết tâm của toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị, tính đến thời điểm báo cáo, Trung tâm đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị; Mặt khác, đơn vị đã từng bước xác định được phương hướng, kế hoạch, lộ trình phát triển đơn vị trong thời gian tới theo hướng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV nhằm tận dụng, phát huy nguồn lực hiện có để phát triển hoạt động dịch vụ trong toàn ngành KTTV; Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn thể do Tổng cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Quyền Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, ông Nguyễn Nam Thành đọc báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019

Thực hiện công tác Thi đua Khen thưởng và tuyên truyền năm 2018, với những thuận lợi, khó khăn nhất định xong được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục KTTV, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Có sự phối hợp tốt giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể - xã hội trong cơ quan; Tập thể viên chức và người lao động đoàn kết, chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và các nội quy, quy chế của đơn vị; Phong trào thi đua được duy trì tốt, có tác động tích cực đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, ông Nguyễn Đăng Quang báo cáo kết quả thi đua năm 2018 và phát động phong trào 2019

Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp quý báu của đại diện các phòng chức năng Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV cùng các đơn vị tham gia tham luận, phát biểu, đóng góp ý kiến xây dựng, đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận những cố gắng của Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV trong năm 2018, có được kết quả này là sự cố gắng của toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động trong Trung tâm. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, Phó Tổng cục trưởng đề nghị: Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện đầy đủ các quy chế hiện hành; Công khai minh bạch thông tin; Tăng cường phê và tự phê; Huy động toàn bộ trí tuệ tập thể tập chung nghiên cứu ứng dựng cộng nghệ; Tiếp tục nâng cao năng lực cán bộ; Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, xây dựng các sản phẩm có chất lượng đáp ứng đến khách hàng; Nghiên cứu đề xuất các quy định hành lang pháp lý trong hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác công tư trong hoạt động KTTV; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, Maketing KTTV đồng thời lắng nghe ý kiến khách hàng ngày càng hoàn thiện sản phẩm; Tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý; Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV.

Bài và ảnh: Mỹ Linh

Các tin khác
Kem tri seo