Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Thanh Hóa: Triển khai thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa
Ngày đăng: 05/12/2018
(TN&MT) - Thực hiện Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 198/KH-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung chính của phong trào gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon; xây dựng thói quen, hành vi sử dụng sản phẩm dễ phân hủy hoặc có thể tái chế; huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.

Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn cần tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải nhựa mỗi tháng 1 lần vào chiều thứ 6 mỗi tuần hàng tháng. Các địa phương cần lồng ghép chương trình ra quân thu gom, phân loại túi nilon khó phân hủy và rác thải nhựa vào các đợt tổng vệ sinh môi trường định kỳ ít nhất 1 lần/tháng. Qua đó các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các xã, phường, thị trấn cần phát động các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa hoặc các chương trình văn nghệ với chủ đề chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Qũy Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức Lễ phát động ra quân dọn dẹp sạch rác thải nhựa và túi nilong của các xã ven biển Hậu Lộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Qũy Bảo vệ môi trường Việt Nam tổ chức Lễ phát động ra quân dọn dẹp sạch rác thải nhựa và túi nilong của các xã ven biển Hậu Lộc.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

Phát hiện và lựa chọn các mô hình tiên tiến, hiệu quả để nhân rộng, đồng thời đẩy mạnh thanh, kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

Việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và tầng lớp nhân dân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức hành động cụ thể để hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đăng ký và báo cáo kết quả thực hiện phong trào Chống rác thải nhựa hàng năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11 và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11 hàng năm.

Nguồn: Báo TN&MT

Kem tri seo