Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý rác thải vùng nông thôn
Ngày đăng: 06/11/2018
(TN&MT) - Trong 05 năm qua, từ nguồn ngân sách, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải vùng nông thôn gồm: 12.657 thùng rác các loại; 777 xe đẩy rác; 551 điểm tập kết rác thải và 4.970 bể chứa rác thải nguy hại đồng ruộng.
Thúc đẩy phong trào xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải sinh hoạt

Thúc đẩy phong trào xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải sinh hoạt

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Nam cho biết, giai đoạn 2013 - 2018, tổng kinh phí thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn của tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 là hơn 26 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn ngân sách cấp huyện.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam còn hỗ trợ từ ngân sách ngân sách mỗi xã điểm 20 triệu đồng, các xã còn lại 15 triệu đồng/xã để tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia Đề án quản lý, thu gom rác thải trên địa bàn.

Theo đó, các địa phương đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ địa chính, môi trường về công tác lập phương án quản lý chất thải rắn nông thôn; cách thức phân loại, thu gom, xử lý rác thải; phát tờ rơi, pano tuyên truyền.

Ngoài ra, để hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải, UBND tỉnh Quảng Nam   đã đầu tư thêm 10 xe chuyên dụng với tổng kinh phí khoảng 20,9 tỷ đồng. Cùng với nguồn kinh phí ban đầu, từ năm 2013 đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hỗ trợ thêm khoảng 38 tỷ đồng để duy trì hoạt động quản lý rác thải trên địa bàn.

Thực tế hiện nay, các tổ chức dịch vụ môi trường nông thôn chưa đủ năng lực để giải quyết trọn vẹn các vấn đề quản lý chất thải

Thực tế hiện nay, các tổ chức dịch vụ môi trường nông thôn chưa đủ năng lực để giải quyết trọn vẹn các vấn đề quản lý chất thải

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn, hầu hết các địa phương của tỉnh Quảng Nam đã chủ động phân bổ, bố trí kinh phí để các xã thực hiện hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, tạo môi trường xanh, sạch ở các vùng nông thôn, thúc đẩy phong trào xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải ở vùng nông thôn Quảng Nam.

Tuy nhiên, ở nhiều địa phương của Quảng Nam công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải vẫn chưa có tính bền vững, đặc biệt là chất thải rắn. Các tổ chức dịch vụ môi trường nông thôn chưa đủ năng lực để giải quyết trọn vẹn các vấn đề quản lý chất thải. Hầu hết các tổ chức xã hội ở nông thôn mới chỉ thực hiện được các nội dung về tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức thu gom chất thải mà chưa có các biện pháp xử lý dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải ngày càng gia tăng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Quảng Nam cho biết, Quảng Nam sẽ xây dựng quy chế quản lý, hương ước, qui ước nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý chất thải nông thôn. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách khuyến khích và các biện pháp chế tài trong quản lý chất thải nông thôn, cùng với cơ chế hỗ trợ phát triển các tổ chức dịch vụ môi trường để bảo đảm tính bền vững trong quản lý, thu gom xử lý rác thải vùng nông thôn.

Nguồn: Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo