Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Tài nguyên nước, môi trường
Hà Nội: Thống nhất chính sách hỗ trợ cho vay thực hiện dự án cấp nước sạch
Ngày đăng: 11/10/2018
(TN&MT) – UBND TP Hà Nội thống nhất cơ chế chính sách hỗ trợ và phương án cho vay vốn để thực hiện các dự án cấp nước; yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư cấp nước trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4845/UBND-KT, cho ý kiến về cơ chế chính sách hỗ trợ và phương án cho vay vốn để thực hiện các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất đề xuất của Sở Tài Chính về việc báo cáo và kiến nghị một số nội dung liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ và phương án cho vay vốn để thực hiện các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố.

cho vay vốn dự án cấp nước sạch

Ảnh minh họa

Đồng thời, thành phố giao các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 11/6/2018 của UBND thành phố về việc xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư cấp nước trên địa bàn thành phố.

Các Sở Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4560/UBND-KT ngày 26/9/2018 về việc rà soát giá nước sạch trên địa bàn thành phố theo tiêu chuẩn nước uống tại vòi.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt các nội dung liên quan đến việc giải quyết các thủ tục vay vốn, mức lãi suất cho vay phù hợp với thực tế cho các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn:  Báo TN&MT

Các tin khác
Kem tri seo