Tổng cục Khí tượng Thủy văn tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đăng ngày: 04-04-2019 | Lượt xem: 215

Tổng cục tích cực trong công tác tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản QPPL do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng, như: dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí đánh giá, lựa chọn các dự án đưa vào Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2007/NĐ-CP; dự thảo Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH; dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động, tiếp nhận và xử lý của hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC của các các tổng cục, cục; dự thảo Thông tư quy định chi tiết về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, công chức, thăng hạng viên chức, thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ- CP; dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giám sát hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề; Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018; dự thảo Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo lần 2 Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng nạo vét và xác định khu vực nhấn chìm ở vùng biển Việt Nam.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: