Tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2019

Đăng ngày: 07-01-2019 | Lượt xem: 172
Hưởng ứng phát động phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ vào điều kiện tình hình cụ thể phát động phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc; thực hiện sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng theo đúng quy định; theo dõi và làm căn cứ tổng kết, đánh giá, bình xét khen thưởng năm 2019.

Với các tiêu chí đánh giá tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, với nội dung chi tiết như các vấn đề sau đây:

Đoàn kết nội bộ, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không tham nhũng, lãng phí; không sách nhiễu, gây phiền hà.

Có phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở, nội quy của cơ quan, đơn vị; không đi muộn, về sớm; không rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc; không sử dụng tài sản công vào việc riêng,...

Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, chương trình công tác của năm; đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả: không để tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn ở mức cao; không để tình trạng giải ngân chậm; không để xảy ra sự cố nổi cộm trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

 Có giải pháp, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trên các mặt công tác; thực hiện tốt việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và trong chuyên môn, nghiệp vụ; đưa kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào khai thác, sử dụng nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ KTTV của Tổng cục./.

Tin Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: