Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 25-09-2019 | Lượt xem: 174

Về công tác tổ chức bộ máy, biên chế

Công nhận “Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam”; Báo cáo bổ sung kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với Văn phòng Tổng cục và Tạp chí KTTV.

Hoàn thành các thủ tục, xây dựng Đề án thành lập Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Hội KTTV lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trình Tổng cục trưởng ban hành các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV năm 2019 đối với các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Nghệ An, Lại Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắk.

2. Về công tác quản lý công chức, viên chức

Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nhân sự tham gia Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản”; Cử 02 cán bộ tham gia hội đồng kiểm tra sát hạch tuyển dụng công chức; bổ nhiệm 02 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV.

Cử 01 cán bộ tham gia tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn; 01 cán bộ tham gia xây dựng đề án hiện đại hóa thủy lợi phục vụ chuyển đổi phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái theo hướng đa dạng hóa nguồn lực và phương phức phục vụ vùng đồng bằng sông Cửu Long; 01 cán bộ Tham gia xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống thiên tai”; cử 01 cán bộ tham gia Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tài nguyên và Môi trường; cử 02 cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

3. Về công tác thực hiện chế độ, chính sách, lao động tiền lương

Báo cáo Bộ: thống kê cơ sở y tế và giường bệnh công lập; thực hiện pháp luật Bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018 của Tổng cục; hoàn thiện và bổ sung danh sách viên chức thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019; thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2020 đối với công chức, viên chức và người lao động; thực hiện công tác điều dưỡng, phục hồi chức năng và phòng chống sốt rét năm 2019; tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục KTTV.

Tham gia góp ý: dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH; Thông tư quy trình thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: