Nâng cao năng lực cán bộ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ tổ chức hội thi quan trắc viên giỏi

Đăng ngày: 14-08-2019 | Lượt xem: 159
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đã tổ chức Hội thi Quan trắc viên Khí tượng Thủy văn giỏi năm 2019 với hơn 50 quan trắc viên đến từ các trạm Khí tượng Thủy văn ở 19 tỉnh thành khu vực Nam Bộ về tham dự Hội thi.

Để hoàn thành được nhiệm vụ được giao, đòi hỏi toàn ngành Khí tượng Thủy văn nói chung và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nói riêng phải tiếp tục đẩy mạnh trước tiên là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nâng cao trình độ chuyên môn của toàn thể cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, các hiện thượng thời tiết nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều, với tần suất cường độ ngày càng mạnh, diễn biến vô cùng phức tạp. Do đó, Ngành KTTV  ngày càng có vai trò quan trọng trong việc theo dõi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, góp phần giữ vững an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Đồng thời là dịp để các quan trắc viên ôn tập lại chuyên môn, bổ sung những vấn đề còn khiếm khuyết trong chuyên môn và đây cũng là dịp các quan trắc viên của Đài giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong chuyên môn hàng ngày với nhau, qua đó từng bước nâng cao tay nghề của từng cá nhân, đơn vị và tiến đến mục đích nâng cao trách nhiệm trong chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác Điều tra cơ bản Khí tượng Thủy văn, phục vụ một cách tốt nhất cho công tác dự báo phòng tránh thiên tai và phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của đất nước. Bên cạnh đó Hội thi lần này cũng là lần tổng duyệt tuyển chọn quan trắc viên KTTV giỏi dự thi toàn ngành năm 2020. Hội thi quan trắc viên Khí tượng Thủy văn giỏi của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ được tổ chức 2 năm 1 lần, mục đích của Hội thi nhằm tạo điều kiện để các quan trắc viên nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng điều tra cơ bản.

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: