Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền báo chí

Đăng ngày: 15-01-2019 | Lượt xem: 163
Năm 2019, Công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục đã được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về tuyên truyền, báo chí

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-TCKTTV ngày 30 tháng 5 năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục KTTV.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục gồm 03 Chương, 12 Điều đã quy định chặt chẽ các nội dung, cách thức triển khai thực hiện và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người phát ngôn thường xuyên và Người được ủy quyền phát ngôn về các nội dung có liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung khác có liên quan đến công tác quản lý của đơn vị với các cơ quan thông tấn báo chí.

Việc tổ chức thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quy chế hoạt động truyền thông

Bám sát Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV và Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trực thuộc, Tổng cục xây dựng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của từng đơn vị và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần đưa thông tin KTTV kịp thời, hiệu quả phục vụ các cấp, ngành có liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Tổng cục KTTV đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trong việc triển khai các hoạt động truyền thông do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Các hoạt động nổi bật trong thời gian qua như: phối hợp Tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động bên lề kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 23/3; Cung cấp thông tin dự báo KTTV phục vụ các hoạt động: Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nước thế giới; Lễ ra quân chống rác thải nhựa; Tuần lễ phật đản Versak; Tuần lễ Biển Việt Nam…

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền hàng năm

Hằng năm, căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện cụ thể bằng văn bản đến các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Việc xây dựng các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức KTTV và nâng cao năng lực phòng tránh các hiện tượng KTTV nguy hiểm cho cộng đồng trong thời gian qua đã được Tổng cục KTTV chú trọng thực hiện, nhất là phổ biến kiến về phòng tránh các hiện tượng KTTV nguy hiểm, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV gây ra.

Việc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan, tổ chức trong việc tuyên truyền

Tính đến hết tháng 6/2019, Tổng cục KTTV đã chủ động tổ chức các cuộc truyền thông chủ động nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong các dịp như: thời tiết tết Nguyên đán; thời tiết trước – trong và sau các đợt thiên tai nguy hiểm; thời tiết nhân dịp Đại lễ phật đản Versak; thời tiết cho Lễ ra quân chống rác thải nhựa; thời tiết cho Lễ ra quân “Vì môi trường”; thông tin  thời tiết hàng tuần; thời tiết phục vụ dịp thi tốt nghiệp THPT quốc gia; và các hoạt động của Tổng cục KTTV… với sự tham gia của trên 500 lượt phóng viên tiếp cận đưa tin, bài.

- Tiếp nhận 42 lượt đề nghị phỏng vấn và cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí truyền thông.

- Xây dựng 12 bản thông tin báo chí, cung cấp thông tin về: tình hình rét đậm rét hại đợt đầu năm 2019; diễn biến bão số 1; mưa dông, lốc diện rộng; tình hình nắng nóng diện rộng; tình hình thời tiết các dịp lễ tết và thông tin về kết quả kỳ họp thứ 51 Ủy ban Bão quốc tế tại Trung Quốc và kết quả cuộc thi ảnh Ủy ban Bão; thông tin về kỳ họp Đại hội đồng Khí tượng thế giới lần thứ 18; thông tin về vùng thấp trên Biển Đông và hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển;… Các thông tin báo chí đã được chủ động gửi cho các phóng viên chuyên trách theo dõi lĩnh vực KTTV để kịp thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực 1, Bộ Giao thông vận tải thực hiện tuyên truyền cho gần 750 ngư dân các tỉnh ven biển (Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thái Bình) các kiến thức về bão, áp thấp nhiệt đới và cách thức phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới cho ngư dân; cấp phát bản đồ theo dõi đường đi của bão cho các ngư dân tham gia tuyên truyền.

- Phối hợp với Trường THPT-THCS Nguyễn Siêu, tiếp tục xây dựng bài giảng bám sát theo chương trình phổ thông của Nhà trường, tuyên truyền cho học sinh của nhà trường các kiến thức về KTTV và các biện pháp phòng tránh.

- Phối hợp khai thác thông tin và hoàn thành trả lời thông tin Hỏi đáp trên Cổng thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường với 66/68 câu hỏi hợp lệ.

Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và các biện pháp khắc phục

Công tác tuyên truyền về KTTV, nhất là truyền thông chủ động về dự báo KTTV đã được Tổng cục KTTV đặc biệt chú trọng. Thông tin về các hoạt động của Tổng cục KTTV cũng như các bản tin dự báo KTTV đã được nhanh chóng lan tỏa đến cộng đồng thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về KTTV đối với cộng đồng dân cư các địa phương miền núi, dân tộc thiểu số, hải đảo, nơi chịu nhiều tác động trực tiếp của thiên tai như bão, lũ, … vẫn còn nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, dân cư phân tán, trình độ dân trí, rào cản về ngôn ngữ (tiếng địa phương, tiếng dân tộc) ...

Để từng bước khắc phục phần nào những hạn chế nêu trên, công tác nâng cao kiến thức và các biện pháp chủ động phòng tránh trước, trong và sau thiên tai cho cộng đồng nói chung, nhất là cộng đồng cư dân khu vực thiểu số, vùng sâu vùng xa cần tăng cường thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm văn hóa, trình độ dân trí, thói quen sinh hoạt, sản xuất ... nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Tổ chức cán bộ

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: