Công tác thực hiện chế độ, chính sách, lao động tiền lương ngành KTTV

Đăng ngày: 17-05-2019 | Lượt xem: 202
Tổng cục KTTV đã trình lãnh đạo xem xét, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với 02 công chức lãnh đạo.

Tổng cục thực hiện các thủ tục về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (213 người); nâng bậc lương thường xuyên ngạch chính và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 đối với công chức, viên chức thuộc Tổng cục (34 người); nâng bậc lương trước thời hạn đối với 04 viên chức đã có thông báo nghỉ hưu; thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 06 viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục; chuyển ngạch công chức đối với 12 thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; Thông báo thời điểm nghỉ hưu đối với Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên. Phê duyệt danh sách nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 18 đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tổng hợp nội dung báo cáo Bộ về kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2020 đối với công chức, viên chức và người lao động; thống kê cơ sở y tế và giường bệnh công lập; thực hiện pháp luật Bình đẳng giới, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; thực hiện công tác điều dưỡng, phục hồi chức năng và phòng chống sốt rét năm 2019; tình hình thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục; cơ cấu số lượng và nhu cầu nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019.

Ngoài ta Tổng cục cũng tham gia góp ý cho: Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH; dự thảo Thông tư quy trình thăng hạng chức danh nghề nghiệp của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường; dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: