Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật gắn với truyền thông KTTV , Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đăng ngày: 08-04-2019 | Lượt xem: 183
Tổng cục tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về KTTV trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với Truyền hình Nhân dân tuyên truyền về công tác triển khai Luật khí tượng thủy văn và các văn bản pháp quy có liên quan; phát động hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019” và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ II trong toàn Tổng cục; phối hợp Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và

Tổ chức theo dõi thông tin báo chí và làm điểm tin báo chí hàng ngày về lĩnh vực KTTV nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu về xử lý các thông tin báo chí và có biện pháp truyền thông kịp thời cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục.

Trong năm 2019, Tổng cục đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt công tác trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước về các vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực KTTV trước, trong và sau các Kỳ họp thứ 6, 7, 8 của Quốc hội khóa XIV, cụ thể: trả lời cử tri tỉnh An Giang, cử tri tỉnh Kon Tum, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân nguyện.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: