Cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 04-04-2019 | Lượt xem: 164
Tổng cục thúc đẩy việc thực hiện các thủ tục hành chính luôn được Lãnh đạo Tổng cục KTTV quan tâm thực hiện nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, loại bỏ những rườm rà, chồng chéo, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân.

Ngày 10/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, KTTV, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó có 03 thủ tục thuộc lĩnh vực KTTV:

Tổng cục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV. Tổng cục KTTV đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 7 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV.

Tổng cục hoàn thành các thủ tục xây dựng Đề án thành lập Hội KTTV Việt Nam để Tổng cục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ xem xét, quyết định; phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Hội KTTV lần thứ 1, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tổng cục đã thẩm định Đề án vị trí việc làm của 17 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; giao biên chế công chức năm 2019 cho các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục KTTV; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của các Đài KTTV khu vực: đồng bằng Bắc bộ (chỉ tiêu tuyển dụng là 11 người), Bắc Trung Bộ (chỉ tiêu tuyển dụng là 08 người), Đài Khí tượng cao không (chỉ tiêu tuyển dụng là 07 người), Liên đoàn Khảo sát KTTV (chỉ tiêu tuyển dụng là 18 người).

Tổng cục đã trình và được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các quyết định đưa Trạm Thủy văn Đức Xuyên thuộc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên; 04 Trạm Thủy văn: Đa Lộc, Hòa Mỹ Tây, Xuân Lâm, Xuân Quang tỉnh Phú Yên thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ; Trạm Thủy văn Vân Mịch thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc vào hoạt động chính thức.

Hiện Tổng cục đang xin ý kiến Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về Hồ sơ thành lập và đưa các trạm khí tượng, đo mưa tự động được đầu tư từ Dự án WB5 thuộc Đài KTTV khu vực Nam Bộ; hồ sơ đưa trạm Ra đa thời tiết Pleiku thuộc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên vào hoạt động chính thức.

Tin TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: