Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền

Đăng ngày: 24-10-2019 | Lượt xem: 347
Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Tổng cục KTTV luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ; sự cố gắng khắc phục khó khăn của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục; sự tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, Tổng cục KTTV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nội bộ đoàn kết, Lãnh đạo Tổng cục KTTV và các tổ chức Đảng, đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo các phong trào thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

Việc bình xét thi đua khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động hàng năm căn cứ trên cơ sở kết quả việc đánh giá, phân loại công chức,viên chức, người lao động. Tuy nhiên, hiện nay kết quả đánh giá phân loại đốivới các đồng chí lãnh đạo luôn có sau thời điểm xét thi đua, khen thưởng. Dovậy, việc bình xét cũng như đề nghị các cấp khen thưởng đôi khi chưa được đảmbảo theo quy định; việc khen thưởng cho các tập thể nhỏ, cá nhân lao động trựctiếp chưa được thúc đẩy; việc huy động nguồn kinh phí cho quỹ thi đua, khen thưởng của Tổng cục KTTV còn hạn chế, do chỉ dựa vào nguồn chi thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp công lập là chính, trong khi nhiều hình thức khen thưởng công tác Đảng và các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở đều lấy từ nguồn này nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện

Tin Vụ TCCB

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: