Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 03-03-2020 | Lượt xem: 296

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (bao gồm các khoản kéo dài từ năm 2019 chuyển sang). Thực hành TK, CLP thông qua việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, phê duyệt chủ trương đầu tư, lập kế hoạch, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu thông qua việc tăng cường đấu thầu qua mạng bằng các hình thức đấu thầu rộng rãi, công khai.

Ảnh minh họa

Thực hiện tiết kiệm từ khâu quyết định chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cắt giảm, tạm dừng các dự án, hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thực hành TK, CLP thông qua việc quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Chống lãng phí từ khâu chuẩn bị đầu tư, nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập dự án, thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế và giải pháp thi công để phấn đấu tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ được phê duyệt.

Tạm ứng, thu hồi tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước.

Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng có giá trị và ý nghĩa quan trọng của ngành.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: