Danh mục đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV)

Đăng ngày: 06-02-2020 | Lượt xem: 181

a. Quan trắc KTTV

Quan trắc KTTV truyền thống: Trạm khí tượng bề mặt (chi tiết theo hạng 1, 2, 3);  Trạm khí tượng nông nghiệp (chi tiết theo hạng 1, 2, 3);  Trạm thủy văn (chi tiết theo hạng 1, 2, 3); trạm đo mặn;  Trạm hải văn (chi tiết theo hạng 1, 2); Trạm môi trường không khí và nước (gồm trạm môi trường nước sông, nước hồ và nước biển; môi trường nước mưa, bụi lắng);  Trạm khí tượng trên cao (gồm: thám không vô tuyến; đo gió trên cao (Pilot); ôzôn - bức xạ cực tím);  Trạm ra đa thời tiết;

Quan trắc KTTV tự động:  Trạm khí tượng tự động;  Trạm bức xạ tự động;  Trạm đo mưa tự động;  Trạm thủy văn tự động; Trạm hải văn tự động;  Trạm môi trường không khí tự động;  Trạm định vị sét.

b. Dự báo, cảnh báo KTTV

Điều 3 Luật KTTV ngày 23/11/2015 giải thích: KTTV là cụm từ chỉ chung khí tượng, thủy văn và hải văn 2

Dự báo, cảnh báo khí tượng:  Dự báo, cảnh báo thời tiết điểm đến 10 ngày;  Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày; Dự báo, cảnh báo thời tiết trên biển; Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn dài; Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa; Dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão;

- Dự báo, cảnh báo mưa lớn, định lượng mưa; Dự báo, cảnh báo không khí lạnh;

- Dự báo, cảnh báo nắng nóng; Dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc, mưa đá và mưa lớn cục bộ; Dự báo, cảnh báo sương mù, gió mạnh trên biển.

Dự báo, cảnh báo thủy văn:Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn; Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa; Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài; Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn mùa; Dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; Dự báo, cảnh báo hạn hán; Dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn.

Dự báo, cảnh báo hải văn: Dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn vừa; Dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn dài; Dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn mùa; Dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: