Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng năm 2020

Đăng ngày: 05-03-2020 | Lượt xem: 276
Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) kính trình Bộ phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng của Tổng cục năm 2020, cụ thể như sau:

Dịch vụ quan trắc KTTV:  183 trạm Khí tượng bề mặt (gồm: 52 trạm hạng 1, 81 trạm hạng 2, 50 trạm hạng 3);  29 trạm Khí tượng nông nghiệp (gồm: 1 trạm hạng 1, 16 trạm hạng 2 và 12 trạm hạng 3);  225 trạm Thuỷ văn (gồm: 70 trạm hạng 1, trong đó, 53 trạm vùng ngọt, 17 trạm vùng triều; 24 trạm hạng 2 vùng ngọt; 131 trạm hạng 3, trong đó 49 trạm vùng ngọt, 82 trạm vùng triều);  19 trạm Hải văn (gồm: 14 trạm hạng 1, 5 trạm hạng 2);

Trạm Khí tượng trên cao, gồm:  05 trạm Thám không vô tuyến (02 trạm quan trắc 02 lần/ngày; 03 trạm quan trắc 01 lần/ngày);  07 trạm đo gió trên cao;  02 trạm Quan trắc Ôzôn - bức xạ cực tím;  07 trạm ra đa thời tiết;  60 trạm khí tượng tự động;  162 trạm thuỷ văn tự động; 17 trạm hải văn tự động;  14 trạm bức xạ tự động;  368 điểm đo mưa tự động;

Bản tin minh họa

Dịch vụ dự báo, cảnh báo KTTV bao gồm:  Bản tin khí tượng:  Thời tiết điểm chi tiết 10 ngày: 16.975 bản tin;  Xu thế 10 ngày: 4.015 bản tin;  Biển 3 ngày:  3.645 bản tin; Hạn dài: 120 bản tin; Hạn mùa: 60 bản tin; Bão, áp thấp nhiệt đới: 2.140 bản tin + Mưa lớn, định lượng mưa: 3.275 bản tin;  Không khí lạnh: 1.955 bản tin;  Nắng nóng: 2.133 bản tin; Dông, tố, lốc: 1.580 bản tin; Sương mù, gió mạnh trên biển: 735 bản tin.  Bản tin thủy văn: Bản tin dự báo thủy văn thời hạn ngắn: 13.036 bản tin; Bản tin dự báo thủy văn thời hạn vừa: 4.956 bản tin; Bản tin dự báo thủy văn thời hạn dài: 1.356 bản tin; Bản tin dự báo thủy văn thời hạn mùa: 357 bản tin; Bản tin dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt: 1.697 bản tin;  Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: 1.096 bản tin; Bản tin dự báo, cảnh báo hạn hán: 528 bản tin; Bản tin dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn: 395 bản tin.  Bản tin dự báo nguồn nước thời hạn ngắn: 176 bản tin.  Bản tin hải văn:  Hạn 10 ngày: 1.823 bản tin;  Hạn tháng: 72 bản tin;  Hạn mùa: 4 bản tin; Nguy hiểm: 650 bản tin.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: