Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Đăng ngày: 15-05-2020 | Lượt xem: 1756
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020, với chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 “Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh” và để tiếp tục thực hiện chủ trương tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện một số nội dung.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020 lồng ghép hưởng ứng Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-8/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau về chủ đề nước sạch, vệ sinh môi trường; xây dựng tài liệu, cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát, tuyên truyền chủ đề Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2020; treo băng rôn, áp phích, biểu ngữ tại địa điểm phù hợp (tham khảo các khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm theo). Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng nước sạch và công tác vệ sinh môi trường, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng và các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch góp phần bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ảnh minh họa

Tập trung các nguồn lực, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, dự báo phục vụ khí tượng thủy văn góp phần giảm ảnh hưởng và tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán do thiếu nước, xâm nhập mặn, đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Công văn số: /TCKTTV-VP ngày tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn)

- Sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, bền vững giúp thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tài nguyên nước phải là yếu tố trung tâm của các kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hãy góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc thay đổi các thói quen sử dụng nước hằng ngày.

- Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ tài nguyên nước.

- Sử dụng nước hiệu quả là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

- Con người cần nước để tồn tại. Vì vậy, cần quản lý nước một cách an toàn và bền vững.

- Không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt.

- Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.

- Đảm bảo nước sạch, an toàn cho vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xậm nhập mặn.

- Rửa tay, nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

- Trữ nước hộ gia đình, giải pháp hiệu quả trong mùa khô hạn.

- Chung tay vì nước sạch nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

- Giải pháp nước và vệ sinh bền vững với chi phí hợp lý.

- Không thể chờ đợi, phải đặt NƯỚC là trung tâm của các kế hoạch hành động./.

Tin KHCN

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: