Hoạt động và kết quả của Đoàn Việt Nam tham gia chuyến công tác tại Lào

Đăng ngày: 20-01-2020 | Lượt xem: 1015
Trao đổi với Cơ quan Khí tượng Phần Lan, Đại sứ quán Phần Lan về việc phối hợp tham gia Hội thảo và các nội dung trao đổi, làm việc với Cục KTTV Lào trong các ngày làm việc.

Tham dự buổi làm việc giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào và Cơ quan Khí tượng Phần Lan, Công ty Vaisala Phần Lan do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Lào chủ trì (Ngài Sommad Pholsena).

 Tham dự buổi làm việc với Cục KTTV Lào, do Lãnh đạo của Cục KTTV Lào chủ trì (Ông Phó Cục trưởng Vinliam Bounlon), nội dung gồm: (1) trao đổi về tiến độ xây dựng và trình phê duyệt Đề xuất dự án hợp tác với Lào nhằm nâng cấp hệ thống KTTV của Lào, sử dụng nguồn ODA của Chính phủ Việt Nam; (2) trao đổi về việc phối hợp xây dựng Đề xuất đề tài nghị định thư, sử dụng nguồn vốn từ Bộ Khoa học, Công nghệ Việt Nam; (3) khả năng hợp tác giữa Tổng cục KTTV Việt Nam, Cục KTTV Lào và Cơ quan Khí tượng Phần Lan trong Dự án “Hỗ trợ hiện đại hóa công tác KTTV tại Việt Nam giai đoạn 3-Promoserv3” và các dự án khác trong tương lai.

Liên quan đến nội dung hợp tác trong khuôn khổ đề tài Nghị định thư, phía Việt Nam đã trao đổi các nội dung: (1) tăng cường khả năng cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm giữa hai khu vực Lào và Việt Nam dựa trên việc chia sẻ dữ liệu quan trắc giữa hai bên; (2) tăng cường khả năng dự báo chi tiết hiện tượng thời tiết nguy hiểm hạn 1-3 ngày dựa trên các sản phẩm dự báo chi tiết phân giải cảo của Việt Nam; (3) đào tạo tăng cường năng lực duy trì, phân tích và hiệu chỉnh các hệ thống quan trắc KTTV và ứng dụng các sản phẩm dự báo cực ngắn, dự báo chi tiết phân giải cao trong nghiệp vụ dự báo KTTV.

Liên quan đến hệ thống quan trắc của KTTV Lào, ngoài các hệ thống quan trắc bề mặt, Lào được Nhật Bản tài trợ 01 hệ thống trạm radar đặt tại trụ sở của Cục KTTV Lào. Trong buổi làm việc, phía Lào có cho biết hệ thống này đã hỏng từ năm 2018 và chưa được sửa chữa. Cục KTTV Lào rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác, trong đó có Việt Nam để khai thác, vận hành radar này.

Kết quả đạt được:

Nắm bắt được những thiếu hụt và nhu cầu phát triển ngành KTTV của Cục KTTV Lào đặc biệt trong vấn đề tăng cường chất lượng dự báo chi tiết, định lượng từ các hệ thống sản phẩm dự báo hiện đại dựa trên hệ thống tính toán mới và các định hướng phát triển công cụ hỗ trợ dự báo mà phía Việt Nam đang áp dụng trong nghiệp vụ.

Nắm bắt được hiện trạng hoạt động, vận hành của radar Nhật Bản JRC lắp đặt và vận hành tại Lào cũng như nhu cầu của Cục KTTV Lào trong việc khôi phục để khai thác, vận hành radar trong nghiệp vụ. Cục KTTV Lào đã chia sẻ bản báo cáo của chuyên gia của Cục KTTV Nhật Bản (JMA) sang khảo sát về tình trạng của hệ thống radar.

Thống nhất kế hoạch phối hợp với Cục KTTV Lào xây dựng đề xuất đề tài Nghị định thư. Hai bên đã cử đầu mối liên lạc để phối hợp, triển khai thực hiện. Phía Cục KTTV Lào là Ông Bounteum Sysouphanthavong Trưởng phòng Dự báo khí tượng

Thống nhất phía Lào sẽ cập nhật tiến độ phê duyệt của phía Lào cho Đề xuất dự án hợp tác với Lào nhằm nâng cấp hệ thống KTTV của Lào, sử dụng nguồn ODA của Chính phủ Việt Nam. Khi có thông tin, hai bên sẽ phối hợp để cập nhật nội dung Đề xuất dự án và trình các cấp có liên quan của mỗi bên phê duyệt.

 Việc tham gia chuyến công tác tại Lào để tham dự Hội thảo cũng nhưtrao đổi các hoạt động thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn giữa Việt Nam và Lào và giữa Việt Nam, Lào và Phần Lan đã thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra.

Thông qua chuyến công tác, Đoàn đã thống nhất được với Cục KTTV Lào về việc xây dựng đề xuất dự án nghị định thư giữa hai Bên và xem xét khả năng hỗ trợ của Việt Nam để nghiên cứu khai thác các sản phẩm ra đa cũng như trao đổi số liệu ra đa, số liệu định vị sét giữa hai nước.

Qua thực tế của chuyến đi công tác và các kết quả thu nhận được, Đoàn công tác có một số kiến nghị: Liên quan đến việc xây dựng nội dung hợp tác trong khuôn khổ Nghị định thư, dự kiến sẽ trao đổi với Cục KTTV Lào; Đối với vấn đề hỗ trợ khảo sát và khắc phục hệ thống quan trắc radar của Cục KTTV Lào, cần có đơn vị chuyên môn của Tổng cục KTTV nghiên cứu bản báo cáo gốc về tình trạng radar của JMAvà xem xét việc sang phối hợp khảo sát và đánh giá về khả năng khôi phục hệ thống này.

Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: