Thống nhất nội dung, phương án xây dựng đề án Quan trắc môi trường không khí và nước của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2020

Đăng ngày: 07-02-2020 | Lượt xem: 1486
Sáng ngày 7/02/2020 tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo nội dung, phương án xây dựng đề án Quan trắc môi trường không khí và nước của Tổng cục KTTV năm 2020. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng tham dự và chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có thủ trưởng và chuyên viên các đơn vị liên quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Quan trắc KTTV và Trung tâm Ứng dụng KTTV.

Thực hiện văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác định nội dung, khối lượng, dự toán chi quan trắc môi trường năm 2020, Trung tâm Quan trắc KTTV đã chủ động trao đổi với các đơn vị trong Tổng cục Môi trường để thống nhất quan điểm thực hiện nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, thống nhất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo đề án chương trình quan trắc môi trường của Tổng cục KTTV năm 2020 phù hợp với các văn bản quy định hiện hành về môi trường. Trung tâm Quan trắc KTTV đã hoàn thiện các nội dung theo ý kiến đóng góp, đánh giá của các đơn vị phối hợp và có liên quan để đưa ra 02 phương án thực hiện với nội dung, chương trình quan trắc, phương pháp quan trắc, thời gian và kinh phí thực hiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Tổng cục KTTV và theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị kế hoạch, phân bổ thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc KTTV. Ông đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm Quan trắc KTTV phối hợp với Vụ Quản lý mạng lưới thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Làm rõ các cơ sở pháp lý được lựa chọn đưa vào đề án; Nghiên cứu kỹ tiêu chí đặt hàng, thông số cụ thể để đưa ra được sản phẩm phù hợp; Hoàn thiện đề án theo phương án đã được thống nhất lựa chọn gửi Tổng cục Môi trường xin ý kiến, báo cáo Tổng cục KTTV để sớm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: