Kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và dánh giá chất lượng tài liệu thuỷ văn

Đăng ngày: 07-02-2020 | Lượt xem: 1172
Chiều ngày 6/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), ông La Đức Dũng đã nghe Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và dánh giá chất lượng tài liệu thuỷ văn.

Ông La Đức Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Các Vụ: Quản lý mạng lưới, Quản lý dự báo, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ; Các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia, Thông tin dữ liệu; Đài Khí tượng Cao không và Văn phòng Tổng cục.

Tại cuộc họp, Trung tâm Quan trắc KTTV đã trình bày báo cáo sơ lược về kế hoạch tổ chức triển khai 2 nhiệm vụ được giao (1) Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn; (2) Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng nhau thảo luận, đưa ra những ý kiến đóng góp để làm rõ những khó khăn, định hướng xây dựng mới cho phù hợp.

Ông Đõ Huy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV gaiir trình ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đánh giá cao Trung tâm Quan trắc đã triển khai khẩn trương và bám sát tiền độ công việc Bộ giao. Bên cạnh đó, đề nghị Trung tâm cần tập chung làm rõ giải quyết các vấn đề còn vướng mắc về sự cần thiết xây dựng thông tư; Căn cứ vào quy định làm rõ hơn nữa một số vấn đề về phương pháp quan trắc và quy chuẩn, quy trình quan trắc; Trung tâm ra soát lại các văn bản tránh trùng lặp; Nắm bắt rõ nhu cầu quan trắc phù hợp với thực tế; Làm rõ phạm vi áp dụng.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: