Chỉ đạo điều hành

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo vùng áp thấp và mưa lớn diện rộng trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong những ngày tới (22/09/2021)

Thông báo của Tổng cục

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (24/09/2021)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về "Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới" (22/09/2021)

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát động cuộc thi “Cùng nhau luyện tập, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” (20/09/2021)