Chỉ đạo điều hành

Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thủy văn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (21/01/2021)

Thông báo của Tổng cục

Thông báo Triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở Tổng cục KTTV (18/01/2021)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Chương trình thiện nguyện Khí tượng Thủy văn “Chung tay vì miền Trung yêu thương” (20/12/2020)

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)