Chỉ đạo điều hành

Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Trường Đại học Thủy lợi hợp tác cùng phát triển (13/08/2020)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Thứ trưởng Lê Công Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 (11/08/2020)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)