Chỉ đạo điều hành

Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (28/02/2020)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đài KTTV tỉnh Nam Định (03/12/2019)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người được Hồ Chủ tịch nể trọng vì học vấn (19/09/2019)