Chỉ đạo điều hành

Hội nghị trực tuyến phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (16/05/2020)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Đại hội Đảng bộ Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2020-2025 (22/05/2020)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn! (12/05/2020)