Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 20/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 19/1

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 18/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 17/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 16/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 15/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 14/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 13/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 12/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 11/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 10/1

Thời tiết ngày 10/01/2022

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 9/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 9/1

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 8/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 7/1

Thời tiết hôm nay 06/01/2022

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 5/1

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 4/1

Dự báo thời tiết đêm 2/1 và ngày 3/1/2022

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 2/1

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTVQG nhận định khí hậu năm 2022

Ông Hoàng Văn Đại, PGĐ Trung tâm Dự báo KTTVQG thông tin nhận định ban đầu tình hình thủy văn năm 2022

Chuyên gia Hoàng Phúc Lâm, PGĐ Trung tâm Dự báo KTTVQG trao đổi thông tin thời tiết Tết dương lịch

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 1/1/2022

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 31/12/2021

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 30/12/2021

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 29/12/2021