Ngày 3 tháng 10 hằng năm là "Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam"

Ngày 17/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1821/QĐ-TTg lấy ngày 3 tháng 10 hằng năm là "Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam".

Ngày đăng: 17/12/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức Đài Khí tượng Cao không năm 2019

Đài Khí tượng Cao không thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đài KTCK năm 2019

Ngày đăng: 20/09/2019

Thông báo tuyển dụng viên chức Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ năm 2019

Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực đồng bằng Bắc Bộ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại 09 tổ chức thuộc Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2019

Ngày đăng: 27/08/2019