Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 05-08-2021 | Lượt xem: 905
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 và Chỉ thị số 17/CT-UBNDvề việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ theo tình hình diễn biến hiện nay của dịch COVID-19 ở Việt Nam, đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội và tại Trụ sở số 08 Pháo Đài Láng. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn yêu cầu các đơn vị làm việc tại Trụ

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, nghiêm túc triển khai Công văn số 891/TCKTTV-VP ngày 24/7/2021 của Tổng cục về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội; trong đó:

Đặc biệt lưu ý bố trí triển khai các phương án làm việc tại nhà cho cán bộ, công chức, viên chức tăng cường làm việc trực tuyến qua mạng, giảm tối đa số người làm việc tại Trụ sở theo hướng bố trí cán bộ trực cơ quan trong trường hợp thật sự cần thiết.

Lập danh sách các cán bộ làm việc tại Trụ sở theo tuần và gửi trước về Văn phòng Tổng cục chậm nhất trước 12h00 ngày Chủ Nhật để theo dõi, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục; đối với các ngày còn lại của tuần làm việc thứ 30/năm 2021 (từ ngày 29/7 đến ngày ngày 01/8/2021), gửi về Văn phòng Tổng cục chậm nhất trước trước 17h00 ngày 28/7/2021.

Chỉ đạo các cán bộ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc, đảm bảo an toàn cho cán bộ làm việc tại Trụ sở theo yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cử cán bộ đến làm việc và gây ra nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch trong Trụ sở.

Không tiếp khách tại Trụ sở trong thời gian giãn cách; trường hợp đặc biệt, khách muốn vào Trụ sở làm việc cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Tổng cục KTTV đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định. Ngoài ra, Tổng cục đã chú trọng đến việc tiêm phòng vắc xin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tính đến hết tháng 7/2021 số người đã được tiêm vắc xin chiếm gần 50% đối với các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội. Tổng cục cũng đã có Công văn gửi các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tạo điều kiện tiêm vắc xin cho cán bộ khối Đài Khu vực và Đài tỉnh.

Để thực hiện công tác phòng chống Covid 19 trong thời gian tới các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức tăng cường công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid của Bộ, đề nghị Giám đốc các Đài KTTV khu vực rà soát xem Đài KTTV tỉnh, Trạm ở tỉnh nào chưa được tiêm vắc xin, thống kê và gửi ngay về Tổng cục để báo cáo Bộ trưởng. Chủ động rà soát, thực hiện các giải pháp, biện pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các nhiệm vụ chuyên môn của ngành KTTV, công tác dự báo thời tiết, khí tượng thuỷ văn đã được các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thời gian qua, đồng thời cần xây dựng thêm các phương án, kịch bản riêng để vừa đảm bảo được công tác dự báo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa thích ứng được với tình hình dịch bệnh như hiện nay.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: