Quyết định số 435/QĐ-TCKTTV ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và số tiết kiệm thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 22-09-2020 | Lượt xem: 1758

Quyết định số 435/QĐ-TCKTTV

Phụ lục kèm theo

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: