Nghị định số 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật

Đăng ngày: 01-10-2021 | Lượt xem: 989

Ngày 25 tháng 9 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các cơ quan, đơn vị Nghị định số 86/2021/NĐ-CP để phổ biến và nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Link: /upload/files/5959-btnmt-tccb-signed.pdf

Link: /upload/files/a41d231b-1283-4f2b-b396-2748aefe0d18-signed.pdf

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: