Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 01-10-2021 | Lượt xem: 663
Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Về việc xây dựng báo cáo kiểm tra cải cách hành chính (CCHC), Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác CCHC 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục như sau:

Link: /upload/files/bc-cchc-9-thang-dau-nam-2021-signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: