Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thủy văn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đăng ngày: 21-01-2021 | Lượt xem: 1008
Sáng ngày 21/01/2021, tại Hà Nội, Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức cuộc họp báo cáo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của đơn vị. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Lê Hồng Phong đã tham dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có Đại diện Lãnh đạo các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội; cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Liên đoàn Khảo sát KTTV.

 Liên đoàn Khảo sát KTTV là đơn vị thực hiện chức năng điều tra khảo sát khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng thủy văn biển, thủy văn lục địa, tài nguyên nước, môi trường và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm để bổ sung thông tin, dữ liệu cho mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Văn Đào, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát KTTV báo cáo tại cuộc họp

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Khảo sát KTTV, ông Nguyễn Văn Đào, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát KTTV đã báo cáo kế hoạch triển khai công tác năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm túc các quy định, nội dung chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục KTTV về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí lãnh đạo quản lý, công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý. Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định của Tổng cục. Ngay trong tháng 01, tháng 02/2021, Liên đoàn sẽ tập trung rà soát, bảo dưỡng các máy móc thiết bị đo, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho CBVC và người lao động để triển khai tốt và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ đã được giao. Tích cực giới thiệu, quảng bá hồ sơ năng lực của Liên đoàn. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế của đơn vị cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành. Đẩy mạnh đầu tư và tiếp cận công nghệ hiện đại; đổi mới công nghệ, trang thiết bị. Tăng tính tự chủ của đơn vị.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Liên đoàn Khảo sát KTTV báo cáo kế hoạch triển khai công tác năm 2021, đại diện lãnh đạo các vụ chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã đóng góp ý kiến vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn Khảo sát KTTV. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong nhấn mạnh, trong năm 2020 Liên đoàn đã triển khai toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ Tổng cục KTTV giao, đặc biệt là nhiệm vụ khảo sát đột  xuất phục vụ các cơn bão trong năm 2020 được Tổng cục KTTV và các đơn vị đánh giá cao. Hoạt động dịch vụ, hoạt động sự nghiệp và nâng cao đời sống cho người lao động cơ bản tăng so với các năm trước. Tuy nhiên, để làm tốt những nhiệm vụ được giao trong năm 2021, Liên đoàn Khảo sát KTTV cần tập trung rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại trong năm 2020 và những năm trước. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu: Đồng chí Liên đoàn trưởng quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, Kỷ luật, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”; Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đến Liên đoàn rà soát lại quy định, quy chế liên quan đến mọi mặt hoạt động cần tuân thủ thực hiện đúng theo quy định. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những quy chế đã không còn phù hợp; Trong quá trình thực hiện 05 nhiệm vụ được Tổng cục giao cần thực hiện phân công cụ thể cho từng lãnh đạo, có kế hoạch thực hiện; Giám sát các hoạt động dịch vụ chặt chẽ, đúng theo quy định. Đa dạng hóa các sản phẩm của hoạt động dịch vụ phù hợp với nhu cầu của xã hội. Mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành; Nghiên cứu, đổi mới công nghệ trong hoạt động điều tra, khảo sát. Trong từng nhiệm vụ cụ thể cần xây dựng kế hoạch chi tiết để theo dõi, triển khai.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: