Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Đăng ngày: 07-01-2021 | Lượt xem: 1265
Chiều ngày 7/01/2021, tại Hà Nội, Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức cuộc họp báo cáo Kế hoạch triển khai công tác năm 2021 của đơn vị. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV bà Đặng Thanh Mai đã tham dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có Đại diện Lãnh đạo các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Tổng cục.
Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục KTTV, ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng Tổng cục KTTV đã báo cáo kế hoạch triển khai công tác năm 2021 với các nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát trình độ đào tạo của cán bộ, viên chức, sắp xếp, bố trí nhiệm vụ để phù hợp với năng lực từng cán bộ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức. Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của các Phòng thuộc Văn phòng: 03 Phó Trưởng phòng (nếu được Tổng cục giao thêm biên chế công chức). Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cũng như của Tổng cục tổ chức.
Ban hành Chương trình công tác năm 2021; nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tổng cục. Giúp Tổng cục Trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình công tác và Quy chế của Tổng cục. Thực hiện các báo cáo định kỳ của Tổng cục theo quy chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tháng, quý I, 6 tháng đầu năm, Quý III, năm); thực hiện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và báo cáo năm. Thực hiện báo cáo phục vụ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng làm việc với các tỉnh, thành phố; phục vụ Bộ trưởng họp báo, họp Quốc hội, Chính phủ thường kỳ. Dự thảo các văn bản, các Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tại các cuộc giao ban, các cuộc họp phục vụ việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Tổng cục đối với các đơn vị trực thuộc. Thực hiện công tác hậu kiểm hàng tuần các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch năm 2021 của Tổng cục; các văn bản do Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương gửi đến; đôn đốc các đơn vị trực thuộc trả lời văn bản và thực hiện các nhiệm vụ đúng kế hoạch, tiến độ.
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hồ sơ trình ban hành theo đúng kế hoạch được giao. Theo dõi, đôn đốc, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thành lập Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn tại 11 tỉnh/thành phố: Sơn La, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long. Kiện toàn công tác kiểm tra PCTT và kiểm tra kỹ thuật của Tổng cục theo hướng gắn kết, đồng bộ với kiểm tra thi hành pháp luật.
Xây dựng Đề án quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật về KTTV và nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV giai đoạn 2021-2015, hoàn thành đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền của Tổng cục KTTV; căn cứ vào Kế hoạch đã xây dựng tổ chức triển khai và thực hiện. Xây dựng quy trình để chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục các biện pháp khi có tình huống phát sinh trong các hoạt động báo chí, truyền thông. Triển khai tăng cường các hoạt động quản lý truyền thông của Tổng cục thống nhất trong toàn quốc (Từ biểu trưng (logo) đến quản lý thông tin báo chí trên hệ thống thông tin chuyên ngành; tăng cường quản lý thông tin trên mạng xã hội...). 
Thực hiện xử lý văn bản đến - đi của Tổng cục theo: Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ; tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan trong việc triển khai sử dụng hồ sơ công việc trên môi trường mạng, chữ ký số của Tổng cục; xử lý các tình huống phát sinh (gia hạn, thu hồi, cấp mới, thay đổi thông tin) chứng thư số cho các cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Giám sát, thống kê, kiểm tra việc thực hiện ký số của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Tiến hành tổ chức kiểm tra công tác hành chính tại văn phòng của các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Lập và trình dự toán nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2021. Thực hiện các chế độ chính sách, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho công chức và người lao động thuộc Khối cơ quan Tổng cục. Quản lý việc sử dụng đất đai, phương tiện, tài sản của Khối cơ quan Tổng cục.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục KTTV báo cáo kế hoạch triển khai công tác năm 2021, đại diện lãnh đạo các vụ chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã đóng góp ý kiến vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Tổng cục KTTV. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Đặng Thanh Mai nhấn mạnh, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng cục KTTV là rất quan trọng, kết nối các nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, vì vậy, trong thời gian tới, Văn phòng Tổng cần tập trung rà soát, xây dựng quy trình quản lý các đầu mối công việc cụ thể, tránh để sót việc. Liệt kê các đầu nối, nhiệm vụ giao cụ thể cho từng cá nhân, bổ sung, sắp xếp nhân sự hợp lý cho từng nhiệm vụ. Đối với các chương trình công tác, báo cáo định kỳ cần bám sát các đơn vị, đôn đốc, nhắc việc để các đơn vị đảm bảo đúng tiến độ. Thay đổi quy trình hậu kiểm, đôn đốc, kiểm tra sát các đơn vị, giao từng nhân sự phụ trách công tác hậu kiểm của từng đơn vị. Phân công các chuyên viên phụ trách phụ vụ tài liệu cho lãnh đạo, có thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cho từng cuộc họp. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật và kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai bám sát với kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có phương án điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế khi có thiên tai xảy ra. Giám sát chặt chẽ cung cấp thông tin báo chí và phát ngôn của các đơn vị, xây dựng quy chế, quy trình trả lời báo chí. Xây dựng kế hoạch thực hiện và quy chế phối hợp với các đơn vị trong điều hành và quản lý tòa nhà Tổng cục KTTV. Rà soát, đánh giá các thiết bị Văn phòng để có phương án sửa chữa, thay thế.
 

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: