Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn nghiên cứu, đánh giá thử nghiệm công nghệ, thiết bị quan trắc mới

Đăng ngày: 03-03-2021 | Lượt xem: 1183
Sáng ngày 3/3/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn La Đức Dũng về kế hoạch triển khai nghiên cứu, đánh giá thử nghiệm công nghệ, thiết bị quan trắc mới. Tham dự cuộc họp còn có đại diện của Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục cùng các thành viên Tổ nghiên cứu của Trung tâm Quan trắc.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đỗ Huy Dương, Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc đã trình bày sơ lược về kế hoạch triển khai nghiên cứu, Trung tâm đã có báo cáo thống kê các công nghệ quan trắc KTTV trên thế giới, hiện trạng mạng lưới KTTV. Ông cũng nêu ra các nội dung và lĩnh vực thực hiện trong thời gian tới, đó là: Thực hiện cập nhật các thiết bị công nghệ đo mới trong lĩnh vực KTTV trên thế giới cũng như trong nước theo định kỳ; Nghiên cứu, thử nghiệm các thiết bị đo mới trong lĩnh vực KTTV; Đánh giá tính phù hợp của công nghệ thiết bị đo mới khi áp dụng trong điều kiện khí hậu, song ngòi Việt Nam.

Ông Đỗ Huy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Trung tâm Quan trắc và nhấn mạnh sự cấp thiết, thiết thực của nhiệm vụ. Mục tiêu dài hạn của nhiệm vụ là thông qua nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá các thiết bị quan trắc Trung tâm đưa ra được khuyến cáo, chỉ đạo về thiết bị KTTV phù hợp với khu vực, định hướng quản lý xây dựng được mạng lưới quan trắc quốc gia với chi phí thấp, ổn định, công tác quản lý, vận hành hiệu quả. Ông ghi nhận kế hoạch của Trung tâm bài bản, đầy đủ, tuy nhiên còn khá tham vọng và chung chung, chưa nêu rõ định hướng, lộ trình thực hiện. Ông đề nghị, trong thời gian tới Trung tâm nghiên cứu, giải quyết bài toán cụ thể, theo định hướng mỗi năm giải quyết các vấn đề khác nhau đặc biệt là các vấn đề đang tồn tại, thực chất công tác triển khai gặp phải như bài toán về công nghệ đo lưu lượng không tiếp xúc,... Thành lập Tổ công tác, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tiến độ cụ thể trong đó nêu rõ đầu mối cụ thể để theo dõi đôn đốc. Xây dựng và sớm trình Lãnh đạo Tổng cục lộ trình cụ thể, sự cần thiết, ý nghĩa của nghiên cứu để xem xét đưa vào các đề tài, dự án liên quan. Tiếp tục cập nhật các thông tin về công nghệ quan trắc mới trên thế giới theo định kỳ.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: