Tổng cục KTTV báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về 02 nhiệm vụ triển khai thực hiện

Đăng ngày: 20-01-2021 | Lượt xem: 862
Sáng ngày 20/1/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo Thứ trưởng Lê Công Thành về Quy hoạch mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và việc hoàn thiện Dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Công Thành tham dự chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ông Lê Công Thành chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái; Phó Tổng cục trưởng, ông La Đức Dũng; Phó Tổng cục trưởng, bà Đặng Thanh Mai; Đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng trực thuộc Tổng cục KTTV; Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đã nghe Tổng cục KTTV báo cáo về Quy hoạch mạng lưới quan trắc KTTV và việc hoàn thiện Dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi”. Đây là nhiệm vụ quan trọng đã được Hội đồng thẩm định cấp quốc gia tổ chức họp thẩm định ngày 14 và 16 tháng 01 năm 2021.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng báo cáo tại cuộc họp

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Công Thành. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng báo cáo làm rõ khái niệm mạng lưới trạm KTTV quốc gia trong quy hoạch. Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia gồm các trạm khí tượng thủy văn và trạm giám sát biến đổi khí hậu, thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu có hệ thống, liên tục, ổn định, lâu dài do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, quản lý và khai thác; Mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn theo mục đích riêng do bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân xây dựng, quản lý và khai thác theo quy định của pháp luật.

Về làm rõ khái niệm trạm KTTV chuyên dùng trong quy hoạch. Tại Điều 12 Luật KTTV nêu rõ: “Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng khi có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo mục đích riêng”. Do vậy, đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng sẽ do các Bộ, Ngành, địa phương tự lập Kế hoạch phát triển theo nhu cầu, không phải lập Quy hoạch trong Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia.

Bổ sung một số nội dung nghiên cứu trong nhiệm vụ lập quy hoạch. Về mật độ trạm, lồng ghép, Thực hiện rà soát, đánh giá, xác định số lượng cần thiết các trạm KTTV cơ bản, các trạm giám sát để phản ánh được các đặc trưng của 7 vùng khí hậu; các lưu vực sông, vùng biển; Đánh giá tác động của việc quy hoạch và xây dựng các công trình kiến trúc, nhà máy thủy điện đến hệ thống các trạm KTTV và đề xuất giải pháp quy hoạch phù hợp....

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia báo cáo tại cuộc họp

Cùng tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ông Mai Văn Khiêm báo cáo về Dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi”, các sản phẩm của dự án phục vụ mục tiêu phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai.

Dự án sẽ triển khai tại 22 tỉnh vùng núi và trung du nước ta (15 tỉnh đã có bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất và 7 tỉnh sẽ lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất trong năm 2021) và 64 xã trọng điểm đã có bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định, hai nhiệm vụ trên đều là nhiệm vụ cấp bách, trong đó nhiệm vụ cốt lõi của làm quy hoạch quan trắc KTTV lần này là chỉnh sửa quy hoạch. Đề nghị Tổng cục khẩn trương đánh giá nhanh về số lượng trạm KTTV vi phạm hành lang an toàn hiện nay; từ đó có thể hình dung bức tranh quy hoạch sắp tới. Song song với lập quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia, cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đến năm 2025, đến năm 2030; Cần phát hiện sớm những điểm nghẽn, dấu hiệu của hai loại hình thiên tai nguy hiểm lũ quét, sạt lở đất trên cơ sở kết hợp khoa học với thực tiễn. Theo đó, Thứ trưởng nhấn mạnh: cần đảm bảo thời gian thực hiện, không để kéo dài; những nội dung đã làm được đóng gói thành sản phẩm; bảo đảm kinh phí phù hợp với nguồn sự nghiệp môi trường.

Bài và ảnh: Mỹ Linh

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: