Tổng cục Khí tượng Thủy văn rà soát các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đăng ngày: 25-01-2021 | Lượt xem: 520
Sáng ngày 25/01/2021, tại Hà Nội, Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục KTTV nhiệm vụ rà soát các chỉ tiêu đăng ký nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, hoàn thiện Dự thảo chương trình công tác năm 2021 của Tổng cục KTTV. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ông Trần Hồng Thái đã tham dự và chỉ đạo tại cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV: ông Lê Hồng Phong, ông La Đức Dũng, bà Đặng Thanh Mai và lãnh đạo các đơn vị có trụ sở tại Hà Nội.

Trong những ngày đầu năm 2021, Tổng cục KTTV đã quán triệt đến toàn thể các đơn vị thực hiện đăng ký nhiệm vụ của từng đơn vị, mỗi nhiệm vụ cần có những điểm mốc, những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Ngoài ra, cần tổng hợp lại các nhiệm vụ của từng lãnh đạo Tổng cục được giao phụ trách, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu đánh giá trong năm 2021 theo quý, theo tháng của từng lĩnh vực. Rà soát, thảo luận kỹ các mục tiêu phấn đấu để các mục tiêu hài hòa ở tất cả các lĩnh vực từ quan trắc mạng lưới, thông tin dữ liệu, dự báo…có những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từ các khối tham mưu, khối quản lý về chuyên môn. Từ đó công tác hậu kiểm, giám sát của Văn phòng Tổng cục, của Lãnh đạo Tổng cục đối với các đơn vị sẽ thuận lợi hơn và thực chất hơn, cuối năm khi tổng hợp lại chúng ta sẽ có 1 bức tranh tổng thể để đánh giá từng đơn vị, từng đồng chí Lãnh đạo.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục KTTV, ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng Tổng cục KTTV đã báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký các nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trực thuộc: Về Văn bản Quy phạm pháp luật có 06 nhiệm vụ; Quy chuẩn, Tiêu chuẩn quốc gia thuộc trách nhiệm thực hiện của Tổng cục KTTV: 17 nhiệm vụ; Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ chuyển tiếp và mở mới: 10 nhiệm vụ; Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển ngành KTTV: 30 nhiệm vụ. Trong đó các nhiệm vụ được xây dựng theo biểu mẫu chung được Văn phòng Tổng cục KTTV xây dựng gồm: Mục tiêu/Chỉ tiêu/Yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ; Thời gian hoàn thành; Kết quả/Sản phẩm đạt được của nhiệm vụ; Đơn vị thực hiện; Lãnh đạo phụ trách chỉ đạo.

Sau khi nghe Văn phòng báo cáo, Lãnh đạo các đơn vị có trụ sở tại Tổng cục, các Vụ chức năng và các Phó Tổng cục trưởng đã phát biểu đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ.

Chương trình công tác năm 2021 do các đơn vị đề xuất được Văn phòng tổng hợp về cơ bản đã nêu lên được các nhiệm vụ trọng tâm, nêu được những điểm đột phá, phân cách được các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đột phá, tạo nên được những chuyển biến lớn cho ngành KTTV trong năm 2021, năm bản lề của nhiệm kỳ 2021-2025, chiến lược của thập kỷ 2021-2030. Vừa qua, các đơn vị cũng đã rất tích cực thay đổi, từng bước tuân thủ chặt chẽ các chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, dưới sự kết nối của Văn phòng với các Vụ chức năng và các đơn vị, đã tổng hợp, đề xuất rất tốt các nhóm nhiệm vụ, thấy được sự nghiêm túc trong từng mục tiêu phấn đấu.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái nhận thấy, một số đơn vị khi đăng ký nhiệm vụ vẫn chưa có ý kiến của các Vụ chức năng, Văn phòng Tổng cục chưa tổng hợp, làm rõ được hết các ý kiến, các bước đột phá của các đơn vị. Một số nhiệm vụ trọng tâm do nhiệm vụ lớn nên trong quá trình xây dựng kế hoạch vẫn chưa bám sát được tình hình thực tế, tính chất phức tạp trong triển khai thực hiện, tính khả thi chưa cao, có những nhiệm vụ thực hiện có thời hạn, những nhiệm vụ thuộc nhóm các Đài khu vực vẫn còn thiếu vắng. Để có thể hoàn thiện hơn, Văn phòng Tổng cục KTTV tiếp tục tổng hợp, xin ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục và các Vụ chức năng, các đơn vị để rà soát 1 lần nữa, sớm hoàn thành trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái mong rằng trong năm 2021 toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động toàn Tổng cục sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa vì mục tiêu xây dựng ngành KTTV ngày càng hoàn thiện và phát triển./.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: