Nâng cao Quy chế quản lý hoạt động dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 02-03-2021 | Lượt xem: 760
Chiều ngày 2/3/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức cuộc họp trực tuyến thảo luận về quy chế quản lý hoạt động dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái tham dự chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng, ông Lê Hồng Phong; Thủ trưởng và Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục có trụ sở tại Hà Nội và trực tuyến với 9 Đài KTTV khu vực.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Quy chế quản lý hoạt động dịch vụ KTTV tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV ban hành tại Quyết định số 655/QĐ- TCKTTV ngày 31 tháng 10 năm 2018 đã cung cấp các đơn vị tài liệu hướng dẫn việc quản lý hoạt động dịch vụ KTTV bao gồm: quản lý nguồn thu từ hoạt động dịch vụ; quản lý các khoản chi cho hoạt động dịch vụ; quản lý kết quả hoạt động tài chính trong năm và sử dụng các quỹ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có các hoạt động dịch vụ thuộc Tổng cục theo đúng các quy định tài chính của Nhà nước; Đã kiểm soát hoạt động dịch vụ tại một số đơn vị trực thuộc; Hoạt động dịch vụ KTTV đã bước đầu hỗ trợ ngân sách nhà nước.

Trình bày về việc xây dựng dự thảo Quy chế quản lý hoạt động dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính nêu những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế của Quy chế. Từ đó đưa ra dự kiến sửa đổi Quy chế theo nguyên tắc đảm bảo hoạt động dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; Tăng mức hỗ trợ ngân sách từ nguồn thu hoạt động dịch vụ KTTV; Tăng thu nhập cho người lao động trong đơn vị từ hoạt động dịch vụ; Tăng cường công tác quản lý, giám sát của Tổng cục đối với hoạt động dịch vụ tại các đơn vị.

Cùng tại cuộc họp. Các Đài KTTV khu vực và các đơn vị trực thuộc Tổng cục báo cáo về hoạt động dịch vụ của đơn vị. Từ đó, đưa ra những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng, ông Lê Hồng Phong nhấn mạnh tính quan trọng của Quy chế trong việc quản hoạt động dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Phó Tổng cục trưởng đề nghị việc sửa đổi phải đảm bảo theo đúng quy định nhà nước. Quy chế nhằm tăng cường sự quản lý Tổng cục; Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị; Tạo điều kiện cho các đơn triển khai; Từ đó, tạo nguồn dư hỗ trợ cho đơn vị cũng như tăng thu nhập cho viên chức, người lao động trong đơn vị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng tình cao với ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng, ông Lê Hồng Phong. Tổng cục trưởng, ông Trần Hồng Thái đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, tiếp thu chỉnh sửa trình báo cáo trước 31/3; Mong Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong tiếp tục chỉ đạo quyết liệt sớm ra Quy chế quản lý hoạt động dịch vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập tạo động lực cho sự phát triển của ngành khí tượng thủy văn.

Các Đài KTTV khu vực ở đầu cầu trực tuyến

Quang cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: