Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đài Khí tượng và Thủy văn khu vực Tây Nguyên

Đăng ngày: 18-12-2020 | Lượt xem: 895
Chiều ngày 18/12, Đài Khí tượng và Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên đã Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 trước Hội nghị: Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai mưa, bão lũ lớn xuất hiện nhưng Đài KTTV khu vực Tây Nguyên vẫn đạt được những thành tích đáng khích lệ, chất lượng chuyên môn của các đơn vị trực thuộc luôn duy trì ổn định ở mức cao; đời sống cán bộ, viên chức và người lao động đã được cải thiện đáng kể; công tác đoàn kết nội bộ luôn được lãnh đạo Đài chú trọng, qua đó đã đóng góp phần không nhỏ trong công cuộc hiện đại hóa Ngành KTTV và sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lê Văn Hưng - Giám đốc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên Báo cáo tại Hội nghị

Tính đến tháng 11/2020, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đã thực hiện tổng cộng 1.525 bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trên địa bàn, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, các bản tin dự báo, dự báo hạn hán, bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ… phục vụ các các địa phương ảnh hưởng của các cơn bão số 9,10,12 đã góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương.

Cùng với đó, các bản tin thông báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn phục vụ liên hồ chứa trên sông Sê San, sông Ba, sông SêRêPốk kịp thời, sát với thực tế, thực hiện tốt Quy trình vận hành liên hồ chứa của Chính phủ ban hành, cũng như trong chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng và khai thác nguồn nước, vận hành các công trình thủy lợi, thuỷ điện.

Để nâng cao chất lượng phục vụ dự báo cũng như theo kịp sự phát triển của ngành KTTV, Đài đã thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị đo, trạm KTTV tự động…, kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố hệ thống trạm KTTV tự động, trạm đo mưa tự động phục vụ tốt công tác dự báo KTTV.

Chất lượng điều tra cơ bản về khí tượng, thủy văn, môi trường, khí tượng cao không, điện báo KTTV trong năm 2020 được Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đánh giá các trạm đều đạt ở mức cao. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như theo kịp sự phát triển của Ngành KTTV, Đài đã ứng dụng nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ để thực nhiệm vụ chuyên môn.

Đài luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức. Đồng thời, Đài đã thường xuyên nghiên cứu các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc và đổi mới cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác, hiệu lực quản lý điều hành, giải quyết công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021, Đài sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của dự báo viên KTTV để quản lý, sử dụng tốt và có hiệu quả các mô hình, phần mềm dự báo đang chạy tại Đài khu vực: WRF, SMartMet, phần mềm đồng hóa dữ liệu, Radar thời tiết.

Bên cạnh đó, Đài sẽ thường xuyên theo dõi các diễn biến thời tiết thủy văn, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm như bão, mưa lớn, lũ lụt để có các bản tin dự báo, cảnh báo chính xác và kịp thời các hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến khu vực, giúp cho các địa phương chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, chỉ đạo sản xuất nông- lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và các hoạt động kinh tế, dịch vụ khác.

Cùng với đó, Đài tiếp tục xây dựng các đề tài, chuyên đề nghiên cứu mới với hướng ưu tiên phát triển, áp dụng các công nghệ Dự báo và xử lý số liệu KTTV; các đề tài ứng dụng các kết quả nghiên cứu cơ bản KTTV vào phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV trao cờ thi đua của

Bộ tài nguyên và Môi trường cho lãnh đạo Đài

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đánh giá, trong năm 2020, Đài đã thực hiện tốt quy chế làm việc của Tổng cục, các báo cáo định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng; thay mặt Lãnh đạo Tổng cục tôi đánh giá cao những kết quả mà Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đạt được trong năm 2020.

Công tác dự báo và phục vụ đã đạt kết quả tốt, đặc biệt là các bản tin dự báo, dự báo hạn hán, bản tin cảnh báo mưa lớn, lũ… phục vụ các các địa phương ảnh hưởng của các cơn bão số 9,10,12 đã góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai tại địa phương. Các bản tin thông báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thủy văn phục vụ liên hồ chứa trên sông Sê San, sông Ba, sông SêRêPốk kịp thời, sát với thực tế, phục vụ chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng và khai thác nguồn nước, vận hành các công trình thủy lợi, thuỷ điện được các địa phương đánh giá cao. Quản lý mạng lưới trạm KTTV hoạt động tốt, chất lượng điều tra cơ bản đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao. Ổn định tài chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Đài

Tuy nhiên, trong thời gian tới Đài cần phải tiếp tục khắc phục, giải quyết các khó khăn trước mắt để nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Cấp ủy, lãnh đạo Đài cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cần tập trung thực hiện tốt khẩu hiệu: "Đoàn kết - Kỷ luật - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo". Tiếp tục tập trung theo dõi chặt chẽ chặt chẽ mọi diễn biến tình hình thời tiết bất thường trong khu vực quản lý; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực dự báo viên, tăng cường ứng dụng KHCN trong nghiệp vụ dự báo, cảnh báo KTTV. Tiếp tục thực hiện tốt tinh giảm biên chế, cần có phương án bố trí, sắp xếp nhân lực hợp lý, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nguồn nhân lực ngày càng giảm.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương thuộc khu vực Đài quản lý trong việc xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn các tỉnh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KTTV, phối hợp chặt chẽ với địa phương giảm thiểu các vi phạm đối với hành lang kỹ thuật công trình trạm KTTV.

Đề nghị Đài KTTV khu vực Tây Nguyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương xây dựng Đề án tổng thể thực hiện các hoạt động khí tượng thủy văn nhằm phục vụ tốt hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và phục vụ hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đánh giá kết quả về giải pháp kỹ thuật duy trì hoạt động mạng lưới trạm KTTV tự động trong thời gian qua (bao gồm thay thế các thiết bị tại trạm và hệ thống thu thập, xử lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu). Xây dựng phương án tổng thể duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV tự động trong 5 năm tới, trình Tổng cục KTTV xem xét, phê duyệt.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp dự báo, cảnh báo, quy định về đánh giá chất lượng bản tin, cung cấp đầy đủ bản tin, hồ sơ dự báo, kết quả đánh giá chất lượng về đơn vị quản lý, công tác vận hành liên hồ chứa. Tăng cường công tác đào tạo dự báo viên để làm chủ công nghệ dự báo mới, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công cụ smartmet vào nghiệp vụ. Sớm hoàn thành các thủ tục và trình Tổng cục xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên” ngày sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án để mới mới thực hiện năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên

Thu Hằng – Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: