Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Đăng ngày: 26-01-2021 | Lượt xem: 441
Sáng ngày 26/1/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã có buổi làm việc trực tuyến với Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong tham dự chỉ đạo cuộc họp.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong chỉ đạo cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Tổng cục KTTV. Cùng toàn bộ đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ tham dự cuộc họp ở đầu cầu trực tuyến.

Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, ông Nguyễn Văn Lượng đã báo cáo ở đầu cầu trực tuyến

Tại cuộc họp, Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, ông Nguyễn Văn Lượng đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về các mặt công tác: Công tác xây dựng thể chế và triển khai thi hành pháp luật KTTV; Công tác Văn phòng – tổ chức cán bộ; Công tác Kế hoạch – Tài chính; Công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV; Công tác quản lý mạng lưới trạm và thông tin dữ liệu KTTV. Bên cạnh đó, Đài đã trình bày những khó khăn, tồn tại và hướng giải quyết khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong đã có ý kiến giải trình các kiến nghị của Đài. Ông đánh giá công tác phục vụ dự báo của Đài trong năm 2020. Để triển khai tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Đài 8 nhiệm vụ:

1. Giám đốc Đài KTTV Bắc Trung Bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Đài “Đoàn kết – Kỷ luật – Kỷ cương – Trách nhiệm – Sáng tạo”

2. Tập chung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đến Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ rà soát lại toàn bộ quy chế, quy định hiện hành. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những quy chế đã không còn phù hợp và bổ sung những quy chế mới phù hợp với tình hình hiện tại.

3. Về công tác dự báo: Đề nghị phòng dự báo cấp Đài và cấp tỉnh bám sát yêu cầu địa phương cung cấp kịp thời bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng bản tin; Đặc biệt quan tâm đến công tác dự báo hải văn và công tác phục vụ phát triển kinh tế ở địa phương.

4. Duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, đặc biệt trạm tự động cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Đổi mới công tác kiểm tra mạng lưới trạm hiệu quả, thiết thực, tăng cường kiểm tra đột xuất.

5. Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị cũng như với địa phương thể hiện rõ vai trò của ngành KTTV.

6. Đối với 5 nhiệm vụ được giao năm 2021, ngay trong Quý I xây dựng kế hoạch chi tiết đưa ra lộ trình cụ thể có người chủ trì và hậu kiểm để triển khai thực hiện.

7. Về công tác đào tạo: Nâng cao chất lượng đào tạo; Đa dạng hóa hình thức đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc, trực tuyến.

8. Tăng cường công tác tuyên truyền luật KTTV đến người nhận tin hiểu được luật; Tuyên truyền cho người dân các cấp hiểu về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai từ đó sử dụng bản tin một cách hiệu quả.

 

Quang cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: