KTTV với sản xuất và đời sống

Năm 2021 là năm có số liệu thiệt hại về thiên tai thấp nhất trong vòng 20 năm qua (21/01/2022)

Hoạt động dự báo

Nhận định xu thế thiên tai Khí tượng Thủy văn năm 2022 (21/01/2022)

Công tác PCTT & TKCN

Bản tin thời tiết hàng ngày

Ngày 6/8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt (06/08/2021)

Thời tiết nguy hiểm

Bình Thuận: 25 tàu cá bị nước lũ nhấn chìm, thiệt hại 7,5 tỷ đồng (30/08/2021)