Tin tức hợp tác

Lễ ký kết thỏa thuận triển khai thực hiện dự án WMO VCP tại Việt Nam OB/4/1/1 (20/01/2022)

Dự án, Hợp tác

Cuộc họp Ban điều phối chung Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ" lần thứ năm (JCC5) (17/01/2022)

Hội nghị

Hội thảo khoa học: Phương pháp luận dự báo dòng chảy (lũ/ kiệt) trong điều kiện thiếu/ không có số liệu quan trắc ứng dụng cho lưu vực sông Mê Kông (03/04/2021)