Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

Đăng ngày: 03-10-2021 | Lượt xem: 568
Ngày kỹ năng lao động Việt Nam được Chính phủ xác định là dịp tôn vinh người lao động có kỹ năng của các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 thiết thực và hiệu quả, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 và điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 theo nội dung Công văn số 1291/TCKTTV-TCCB. Chủ đề là “Đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam” và khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”.

/upload/files/2021/cv-3318-cua-bo-ldtbxh.pdf

/upload/files/2021/thuc-hien-ngay-ky-nang-lao-dong-vn-signed(1).pdf

/upload/files/2021/6087-btnmt-tccb-signed.pdf

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: