Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Đăng ngày: 14-05-2020 | Lượt xem: 347
Sáng ngày 14/5/2020 tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn mở rộng. Tham dự Hội nghi trực tuyến có sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục KTTV; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc công tác tại Hà Nội; Trực tuyến với các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục KTTV và Bí thư Đảng ủy các Đài KTTV khu vực (07 Đài KTTV khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, Việt Bắc, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).

Đảng bộ Tổng cục KTTV trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), được Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 1395-QĐ/ĐUK ngày 25/5/2014. Hiện nay, Đảng bộ có 22 chi, đảng bộ trực thuộc với 1020 đảng viên (trong đó: 974 đảng viên chính thức, 46 đảng viên dự bị), đảng viên nữ 378, đảng viên là người dân tộc thiểu số 33, đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 166. Trong tổng số 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, có 10 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ trực thuộc (các chi bộ, đảng viên sinh hoạt trên địa bàn 39 tỉnh, thành phố).     

Thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Trung tâm Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia trước đây, nay là Đảng bộ Tổng cục KTTV đã đề ra phương hướng, mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành KTTV, đẩy nhanh tiến độ tự động hóa, nâng cao năng lực điều tra cơ bản và dự báo KTTV, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước”, trong năm năm qua, Đảng ủy Tổng cục đã đoàn kết thống nhất cùng với Lãnh đạo Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong Tổng cục nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác xây dựng Đảng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ TNMT, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, tạo bước phát triển rõ nét. Đảng ủy Tổng cục đã bám sát Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc ổn định tổ chức, đoàn kết thống nhất, tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục KTTV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Đảng ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác; kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và cơ quan.

Tuy nhiên, do phạm vi hoạt động của Đảng bộ trải rộng trên địa bàn khắp cả nước, nhiều đơn vị làm việc phân tán, nhỏ lẻ và ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo nên việc triển khai chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Mặt khác, ngoài 02 biên chế thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác Đảng của Văn phòng Đảng ủy, còn lại các cấp ủy trực thuộc đều làm kiêm nhiệm, nên thời gian dành cho công tác Đảng còn có những hạn chế, nhất là trong mùa bão, lũ. Nguồn kinh phí hằng năm dành cho công tác Đảng còn hạn chế nên việc triển khai các hoạt động, nhất là việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc còn khó khăn.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Bí Thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV

phát biểu tại cuộc họp

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ Tổng cục KTTV xây dựng phương hướng, mục tiêu của là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa ngành KTTV, nâng cao năng lực quan trắc, điều tra khảo sát, thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo KTTV để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước”.

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: