Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Đăng ngày: 16-06-2020 | Lượt xem: 1102
Ngày 15/6/2020, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và toàn thể viên chức, người lao động Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí GS.TS Trần Hồng Thái - Ủy Viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bí thư Đảng bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục KTTV; đồng chí Bùi Đức Tuấn –Giám đốc Đài KTTV khu vực Việt Bắc, cùng với 80/85 Đảng viên thuộc Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang thi đua phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng 8, 65 năm giải phóng Hải Phòng... tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hòa vào không khí ấy, Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 15/6/2020.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Đoàn – Phó bí thư, Phó giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Vũ Thắng – Bí thư, Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã thảo luận các văn kiện của BCH Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 và nghe các tham luận của các Chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục KTTV cùng sự nỗ lực và đoàn kết của cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Đảng bộ đã phấn đấu giành được những kết quả quan trọng, đáng động viên khích lệ: Các bản tin KTTV ngày một được đổi mới về nội dung và không ngừng nâng cao về chất lượng, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội các địa phương trên địa bàn 6 tỉnh Đông Bắc; chất lượng công tác điều tra cơ bản luôn được cải thiện và từng bước được cải thiện nâng cao, năm sau luôn cao hơn năm trước; các hoạt động phong trào thể dục thể thao ngày càng sôi nổi và có chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng; nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Đài đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.

Đ/c Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Trần Hồng Thái thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, viên chức và người lao động Đài KTTV khu vực Đông Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã làm tốt 2 nhiệm vụ quan trọng, có tính tiêu biểu thể hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với Đài, đó là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cùng với đó là làm tốt công tác xây dựng Đảng góp phần giảm nhẹ thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực Đông Bắc. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, cần phát huy hơn nữa trí tuệ tập thể, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ trong Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xu thế hiện đại hóa ngành KTTV trong bối cảnh Biến đổi khí hậu.

Đồng chí Nguyễn Vũ Thắng thay mặt Đại hội phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trần Hồng Thái, đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc trong nhiệm kỳ tới; những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là căn cứ quan trọng để Đảng bộ xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể Đại hội, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 09 đ/c có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; sau Đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Tổng cục KTTV để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ; trước mắt, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đại hội mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong cấp ủy mới và tập thể cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

BCH Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội tặng hoa và quà chia tay các đ/c Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với những kết quả trên, Đại hội Đảng bộ Đài KTTV khu vực Đông Bắc đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin: Đài KTTV khu vực Đông Bắc

Biên tập: Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: