Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Giới thiệu   /  Hệ thống thông tin và dự báo
Hệ thống thông tin Ngày đăng: 15/06/2014 Hệ thống thông tin phục vụ dự báo KTTV được thiết lập tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương nhằm thu thập và trao đổi số liệu và thông tin khí tượng trong nước và quốc tế.
Hệ thống dự báo Ngày đăng: 15/06/2014 Trung tâm KTTV Quốc gia chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin dự báo khí tượng, thủy văn, hải dương phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các...
Thời tiết trong ngày
Thời tiết đô thị 18/11/2019
Kem tri seo