TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG | Dự báo | Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Dự báo /   /  Tin mới
TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG
Ngày đăng: 13/12/2017
TIN VỀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI GẦN BIỂN ĐÔNG

 

Vị trí và cường độ hiện tại

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

13 Thứ tư,13/12/2017 10.5 129.5 TD 56 km/giờ

 

 

Vị trí và cường độ dự báo

Giờ địa phương (GMT+7)

Ngày

Vị trí

Loại

Tốc độ gió cực đại

13 Thứ năm,14/12/2017 11.5 127 TS 65 km/giờ
13 Thứ sáu,15/12/2017 11.8 125.3 TS 65 km/giờ

 

Ghi chú hình ảnh:
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
  Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10
  Vùng tâm bão có thể đi qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới đã qua
    Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới hiện tại, dự báo
*Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 21:00, ngày 13/12/2017

Nguồn: kttv.gov.vn

 

Kem tri seo