Lịch công tác
Liên kết website
THĂM DÒ Ý KIẾN bạn đọc
Dữ liệu đang cập nhật
tạp chí k.t.t.v
Dự báo /   /  Tin mới
BẢN TIN THUỶ VĂN CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ
Ngày đăng: 15/08/2013

MỨC BÁO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ TRẠM CHÍNH (ĐƠN VỊ: M)

Mức báo động

Bắc Trung Bộ

Trung Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Nam Bộ

Cả

La

Gianh

Hương

Thu Bồn

Trà Khúc

Kôn

Đà Răng

Tiền

Hậu

Giàng

Nam Đàn

Linh Cảm

Mai Hoá

Kim Long

Câu Lâu

Trà Khúc

Thạnh Hoà

Phú Lâm

Tân Châu

Châu Đốc

I

4.00

5.40

4.50

3.00

1.00

2.00

3.50

6.00

1.70

3.50

3.00

II

5.50

6.90

5.50

5.00

2.00

3.00

5.00

7.00

2.70

4.00

3.50

III

6.50

7.90

6.50

6.50

3.50

4.00

6.50

8.00

3.70

4.50

4.00

I. TÌNH HÌNH THUỶ VĂN

1. Nhận xét

1. Các sông miền Trung: Mực nước các sông ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và nam Tây Nguyên biến đổi chậm; các sông ở Bình Thuận khu vực bắc Tây Nguyên có dao động nhỏ. Mực nước lúc 7h/14/08, trên sông Mã tại Lý Nhân: 5,28m; sông Cả tại Nam Đàn: 2,67m; sông ĐăkNông tại ĐăkNông: 588,88m (trên BĐ1: 0,38m).

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Mê Công đang lên chậm, đầu nguồn sông Cửu Long đang biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 13/08, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,88m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,36m. 
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/14/08 là 112,01m.

2. Dự báo

1. Các sông miền Trung: Ngày mai (15/08), mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

2. Các sông Nam Bộ: Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó lên lại. Đến ngày 18/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,0m; tại Châu Đốc lên mức 2,35m. 
Ngày mai (15/08), mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 112,0m.

II. BẢNG MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO
(CÁC SÔNG MIỀN TRUNG VÀ NAM BỘ)

Đơn vị : cm

Sông

Trạm

Mực nước thực đo

Mực nước dự báo

19h-13/8

7h-14/8

19h-14/8

7h-15/8

19h-15/8

Ngày 18/8

Sông Bưởi

Kim Tân

526

491

 

 

 

 

Sông Mã

Lý Nhân

545

528

500

490

 

 

Sông Chu

Xuân Khánh

248

256

 

 

 

 

Sông Mã

Giàng

84

106

 

 

 

 

Sông Cả

Nam Đàn

281

267

 

220

210

 

Sông La

Linh Cảm

95

112

90

115

 

 

Sông Gianh

Mai Hóa

51

64

45

60

 

 

Hương

Kim Long

39

45

40

45

 

 

Vu Gia

Ái Nghĩa

283

314

 

 

 

 

Trà Khúc

Trà Khúc

115

117

 

 

 

 

Sông Ba

Củng Sơn

2756

2668

 

 

 

 

Cái Nha Trang

Đồng Trăng

409

408

 

 

 

 

Lũy

Sông Lũy

2426

2420

 

 

 

 

La Nga

Tà Pao

11854

11762

 

 

 

 

DakBla

KonTum

51559

51560

51560

51560

 

 

Srêpôk

Bản Đôn

17006

16959

 

 

 

 

Đồng Nai

Tà Lài

11189

11201

 

11200

 

 

Sông Tiền

Tân Châu

268

265

 

 

 

300

Sông Hậu

Châu Đốc

204

199

 

 

 

235

 

Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn/

Các tin khác
Kem tri seo