Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo công tác quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 06-08-2020 | Lượt xem: 589
Chiều ngày 5/8/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Vụ Quản lý Mạng lưới khí tượng thủy văn báo cáo tình hình công tác quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái và Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp còn có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV: Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Ứng dụng KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài Khí tượng cao không, Văn phòng Tổng cục và các Đài KTTV khu vực tại các đầu cầu trực tuyến.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Nam Dương - Quyền Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV cho biết trong năm 2020, Vụ đã thực hiện công tác quản lý trên nhiều mặt công tác từ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật KTTV, xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia đến công tác hiệu chuẩn các phương tiện đo KTTV. Cụ thể, Vụ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-TNMT về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí, nước. Đơn vị đang triển khai thực hiện các thông tư về quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn; Thông tư thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV; Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu KTTV; Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc KTTV chuyên dùng đối với công trình phải quan trắc KTTV. Trong năm 2020, đơn vị đã xây dựng, triển khai Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vụ đã thống nhất trên toàn mạng lưới trạm KTTV quốc gia về số lượng trạm, danh mục chủng loại máy, thiết bị đang sử dụng trên mạng lưới trạm KTTV. Đã rà soát và bỏ hoạt động quan trắc thủ công đối với các trạm KTTV hạng III có yếu tố quan trắc tự động và đã đề xuất giải pháp thực hiện. Vụ cũng đã xây dựng được Quy trình nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ chuyên môn đặt hàng của các trạm quan trắc KTTV và dự kiến ban hành trong tháng 9.

Các Đài KTTV khu vực ở các đầu cầu trực tuyến

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã cùng nhau chia sẻ cởi mở, chỉ ra những khó khăn, tồn tại hiện có trên mạng lưới trạm cũng như đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đánh ghi nhận những cố gắng của Vụ trong công tác xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật, xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng như công tác quản lý, bảo vệ hành lang công trình trạm. Ông đề nghị trong thời gian tới, Vụ phối hợp với các đơn vị tổng hợp toàn bộ công tác quản lý của mạng lưới quan trắc để có được bức tranh tổng thể về mạng lưới KTTV, chỉ ra những tồn tại, để xuất các giải pháp giải quyết cụ thể. Xây dựng lộ trình với định hướng cụ thể, rõ ràng để thực hiện, tập trung, ưu tiên giải quyết các vấn đề trọng tâm, cấp bách. Trong thời gian tới tập trung sửa đổi Thông tư số 05/2026/TT-BTNT về Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới KTTV quốc gia do theo Quy định của Luật KTTV không còn hạng trạm, một số yếu tố quan trắc cần xem xét lại để phù hợp với sự phát triển của mạng lưới trạm KTTV. Xây dựng phương án đối với các trạm Khí tượng nông nghiệp trên mạng lưới để nâng cao hiệu quả hoạt động. Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu kiểm soát, đánh giá lại các số liệu đột biến, nâng cao chất lượng số liệu đầu vào phục vụ công tác dự báo, cảnh báo. Nghiên cứu giải pháp tự chủ, cơ cấu tổ chức cho công tác kiểm định.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Trần Hồng Thái đồng ý, nhất trí với các chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng. Ông đề nghị Vụ Quản lý mạng lưới KTTV tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng cũng như các ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp. Quản lý mạng lưới KTTV nhanh chóng phối hợp với các đơn vị xây dựng định mức đơn giá cho phù hợp với thực tiễn; Thổng nhất, phối hợp với Trung tâm Quan trắc KTTV rà soát, đánh giá lại dữ liệu của một số trạm, nếu không cần thiết, lên phương án cụ thể; Xây dựng, lồng ghép kế hoạch mạng lưới KTTV vào các nhiệm vụ, chương trình khoa học công nghệ sắp tới của Bộ, Tống cục, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện các mục tiêu đề với tiêu chí luôn luôn đặt tâm huyết và kỷ luật lên hàng đầu, ông nhấn mạnh.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: