Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn triển khai các nhiệm vụ chuyên môn 2020

Đăng ngày: 06-04-2020 | Lượt xem: 970
Sáng ngày 6/4/2020, tại Hà Nội, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và kế hoạch triển khai trong các năm tiếp theo của đơn vị. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái cùng các Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cùng tham dự trực tuyến có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Nam Thành - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KTTV và đã trình bày các nhiệm vụ đơn vị đã, đang thực hiện 3 nhiệm vụ là: Thông báo hạn hán hàng tuần trên phạm vi toàn quốc; Thông báo, cảnh báo, khí tượng nông nghiệp thời hạn 10 ngày trên phạm vi toàn quốc và nhiệm vụ xây dựng hệ thống tổng đài cung cấp thông tin thời tiết. Đơn vị cũng đã và đang đẩy mạnh thực hiện các hoạt động dịch vụ KTTV: xây dựng và cung cấp các bản tin KTTV hướng đối tượng, chuyên sâu các ngành từ hàng không, nuôi trồng, thủy sản,… và đã thu được một số kết quả. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và hoàn thiện các bản tin hướng đối tượng, mở rộng đối tượng khách hàng, tăng cường các hoạt động dịch vụ từ thông tin thời tiết phục vụ cho các sân Gôn, nhà máy sản xuất quạt điện, thời trang theo đặc trưng nhiệt độ, nuôi trồng cỏ tránh thiếu nước đảm bảo cỏ cho các nông trường bò sữa, …

Cũng tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã có những chia sẻ, bổ sung các thông tin để trong thời gian tới nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp của Trung tâm Ứng dụng với các đơn vị Tổng cục từ công tác báo cáo định kỳ, thường xuyên; nâng cao hiệu quả của các bản tin hạn hán, khí tương nông nghiệp của đơn vị; bổ sung thêm công tác thu thập thông tin thiệt hại thiên tai năm 2020 phục vụ dự thảo sửa đổi Quyết định 44 trong nội dung của Nhiệm vụ đặc thù 2020; xây dựng cơ chế phối hợp rõ ràng với các đơn vị, ký thỏa thuận hợp tác…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái ghi nhận những cố gắng, tâm huyết của lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng KTTV, đơn vị đã bước đầu ổn định. Tuy nhiên, đánh giá công tác toàn diện của đơn vị thì hiệu quả công tác còn thấp, định hướng phát triển chưa rõ ràng, hoạt động dịch vụ KTTV chưa lan tỏa được, vai trò, trách nhiệm của Trung tâm trong Tổng cục KTTV chưa được thể hiện, chức năng nhiệm vụ của đơn vị chưa hoàn thiện. Các sản phẩm của Ứng dụng liên quan đến hạn hán còn mờ nhạt, vai trò trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật rủi ro thiên về hạn hán còn hạn chế.

Trong thời gian tới, ông đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng tập trung thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công tác, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có. Ông đề nghị đơn vị nhanh chóng làm việc cụ thể với từng đơn vị, Đài khu vực về phương thức phối hợp dịch vụ KTTV nhiều chiều, xây dựng khung cung cấp sản phẩm dịch vụ KTTV để các đơn vị chủ động thực hiện. Đồng thời cùng với Vụ Kế hoạch Tài chính rà soát lại phương thức, cơ cấu kế hoạch tài chính xuyên suốt để các đơn vị cùng thực hiện. Thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung lại nhiệm vụ, đặt hàng của Trung tâm Ứng dụng tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả. Kiểm soát các hoạt động dịch vụ, thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Công tác dịch vụ, lắp đặt các trạm phải tuân thủ hơn nữa theo hướng dẫn của quy phạm pháp luật về KTTV đã ban hành.

Bài và ảnh: Bùi Dịu

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: