Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng phòng truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 20-06-2020 | Lượt xem: 2634
Chiều ngày 19/6/2020, tại Hà Nội, Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV về kế hoạch xây dựng phòng truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Lê Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Trần Linh, Quyền Chánh Văn phòng Tổng cục đã trình bày khái quát mục đích, yêu cầu, ý tưởng thiết kế phòng truyền thống cũng như nội dung thiết kế cụ thể. Báo cáo cũng chỉ rõ quá trình cũng như tiến độ thực hiện. Cụ thể: Mục đích của việc xây dựng phòng truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn là lưu giữ và trưng bày các tư liệu, hiện vật gắn liền với các chặng đường lịch sử của Ngành, các thành tựu qua từng thời kỳ. Đồng thời, phòng truyền thống sẽ là nơi tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về truyền thống của ngành, nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn đối với cộng đồng, là nơi tuyên truyền, học tập cho thế hệ sau. Phòng truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn dự kiến được trưng bày theo lịch sử phát triển ngành KTTV với 7 giai đoạn chính: Giai đoạn trước năm 1945 - Thời kỳ Pháp thuộc, Giai đoạn từ năm 1945 đến1954 - Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Giai đoạn từ 1954 đến 1975 - Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Giai đoạn từ 1975 đến 1994 - Thời kỳ sau hòa bình lập lại, Giai đoạn từ 1994 đến 2002 - Thời kỳ đổi mới, Giai đoạn từ 2002 đến 2018 - Thời kỳ sắp xếp lại các Bộ, ngành, Giai đoạn từ 2018 đến nay - Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Nguyễn Trần Linh, Quyền Chánh Văn phòng Tổng cục báo cáo tại cuộc họp

Đại diện công thiết kế trình bày tại cuộc họp

Tại cuộc họp đại diện công ty thiết kế cũng đã trình bày mô phỏng 3D phòng truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã đóng góp những ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện nội dung xây dựng đề án này.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận những cố gắng của Văn phòng trong việc xây dựng đề án phòng truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn. Ông đề nghị trong thời gian tới Văn phòng phối hợp với các đơn vị của Tổng cục tập trung thực hiện các công việc sau: Lựa chọn cách tiếp cận xây dựng phòng truyền thống: định hướng mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đối tượng hướng đến; Tìm hiểu và lựa chọn được đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm để thực hiện; Văn phòng phối hợp với các đơn vị thu thập, cung cấp toàn bộ các tư liệu, hiện vật đang có của Ngành cho đơn vị tư vấn để lựa chọn cho hợp lý; Tổ chức khảo sát tại các đơn vị nếu cần thiết; Xây dựng phòng truyền thống phải được thực hiện theo hướng mở, định hướng lâu dài; Tổng hợp và sớm trình Lãnh đạo Tổng cục.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

 

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: