Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đăng ngày: 22-09-2021 | Lượt xem: 512
Ngày 21/9/2021, Tổng cục KTTV đã ban hành công văn số 1202/TCKTTV-VP gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Các đơn vị làm việc tại trụ sở Tổng cục về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, đồng thời để bảo đảm an toàn, thông suốt của hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia trong mùa mưa lũ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các văn bản về phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước và Tổng cục KTTV; coi công tác phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuân thủ chủ trương 5K và áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, cộng đồng.
2. Xây dựng phương án bố trí cán bộ làm việc theo nguyên tắc chung giảm tối đa có thể số lượng người làm việc tại trụ sở, bảo đảm về chất lượng, tiến độ các công việc, nhiệm vụ của đơn vị, kể cả trong trường hợp làm việc online tại nhà. Các phương án bố trí cán bộ trực, làm việc tại trụ sở hướng theo nguyên tắc chung như sau:
- Kể từ sau thời điểm ngày 21/9/2021, 100% Lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục đi làm bình thường tại trụ sở cơ quan, đơn vị; bố trí từ 30% - 50% công chức, viên chức và người lao động trực và làm việc tại trụ sở, đối với phòng làm việc có từ 02 người trở lên phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 m giữa các vị trí làm việc. Lưu ý bố trí ưu tiên cán bộ đã được tiêm tối thiểu 01 mũi vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi trực và làm việc tại trụ sở.
Các trường hợp làm việc online tại nhà phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch, thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trường hợp bố trí số lượng cán bộ trực, làm việc tại trụ sở khác với nguyên tắc chung thì phải báo cáo trực tiếp Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.
Nguyên tắc chung này không áp dụng đối với đơn vị trực thuộc Tổng cục có trụ sở tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.
- Tiếp tục chủ trương yêu cầu công chức, viên chức, người lao động trực thuộc hạn chế tối đa di chuyển ra ngoài địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi mình đang sinh sống, làm việc, đặc biệt là đến các địa bàn cấp xã đang có ca mắc COVID-19; chỉ di chuyển đến các địa phương này trong trường hợp thật sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, khi quay trở lại phải áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các khuyến cáo, quy định của địa phương nơi có trụ sở cơ quan, đơn vị.
Tổng cục trưởng quyết định việc di chuyển nêu trên đối với các Phó Tổng cục trưởng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục quyết định việc di chuyển nêu trên đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng, trước các quy định về phòng, chống dịch có liên quan đối với quyết định của mình. - Công chức, viên chức, người lao động phải thường xuyên khai báo y tế theo quy định; khi có các triệu chứng cơ thể theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì tuyệt đối không đến cơ quan, khẩn trương thông báo và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Trường hợp có các triệu chứng khi đang làm việc tại cơ quan phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, không di chuyển ra kh i phòng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo ngay với y tế cơ quan, cơ quan y tế của địa phương để có các biện pháp xử lý kịp thời.
3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị trực thuộc, quán triệt cán bộ có trách nhiệm tuân thủ quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp thông tin, không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.
4. Đối với các đơn vị làm việc tại trụ sở Tổng cục, tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung nêu tại mục 1 (không áp dụng đối với gạch đầu dòng thứ nhất) và mục 2 tại Công văn số 905/TCKTTV-VP ngày 28/7/2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
5. Đoàn Thanh niên CSHCM các cấp tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc tại tất cả các trụ sở, cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục.
Trên đây là một số nội dung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Tổng cục KTTV yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, trước pháp luật về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và về việc cán bộ, nhân viên của đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh, do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch./.

Công văn số 1202/TCKTTV-VP

/upload/files/21.9.2021%20Co%CC%82ng%20va%CC%86n%20tie%CC%82%CC%81p%20tu%CC%A3c%20thu%CC%9B%CC%A3c%20hie%CC%A3%CC%82n%20ca%CC%81c%20bie%CC%A3%CC%82n%20pha%CC%81p%20pho%CC%80ng%20cho%CC%82%CC%81ng%20di%CC%A3ch%20COVID-19%20%282%29_Signed%281%29.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: